1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İdare tarafından onaylanan alt yüklenici sözleşmesinde ilerleyen safhada yeni imalatlar olması durumunda bu yeni imalatlarında alt yüklenici iş deneyim belgesinde geçerli olabilmesi için idare tarafından onaylanmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi Alabilmek İçin İdareye Bildirim Yapma Zorunluluğu Var Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi İçin İdare İle Birim Fiyatlı Bir İşte Sözleşme Akdedilmesi Zorunlu Mudur? L

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici Sözleşmesi İdareye Sunulması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Tamamlanmadan Feshedilen Bir İşe Ait Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Geçici Kabulü Yapılmayan İşlerde Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Düzenlenecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Kim Tarafından Düzenlenecektir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılamayacağına dair hüküm olmasına rağmen çalışan alt yükleniciye alt yüklenici iş bitirme belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku