1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesini sunduğu ortağının 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinde belirtilen en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olma şartını sağladığı görülmekle birlikte, ihale tarihinden geriye doğru son bir yıldır şirketi temsile ve yönetime yetkili olma şartını sağlanması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş bitirme belgesinin yapım işine ait bir iş bitirme belgesi olduğu, ihalenin ise bir alım işi ihalesi olduğu, bu belgenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde mi yoksa son 15 yıl içinde mi geçici kabulünün yapılacağı tartışmasına dair mahkeme kararı,

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yabancı Ülkeden Alınmış İş Deneyim Belgesine Dair Yapım İşi İş Deneyim Belgesi Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yabancı Bir Şirket Satın Alınarak İş Deneyim Belgesi Sahibi Olunabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sözleşmenin Bedel İçermemesi İş Deneyim Belgesinin Geçersizliğine Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel Sektöre Gerçekleştirilen Yapım işine İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İki Özel Sektör Firması Tarafından Düzenlenen Belgeye İstinaden Belediye Tarafından İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Bina İmalatlarına İlişkin İş Deneyim Belgesi Yapım İşi İhalelerinde Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aselsan Kamu İdareleri Gibi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi Hakkında Karar

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim Belgesinin Onay Yetkisi Bulunmayan Bir Birim Tarafından Düzenlenmesi Durumunda İhaleye Katılan İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici Kabulu Yapılmayan Bir İş İçin Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Geçerli Belge Olarak Kabul Edilecek Midir?

  Devamını Oku