1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşine İlişkin Aşırı Düşük Açıklaması İçin Teklif Alınan Firmanın İhale Konusu Alanda Çalışması Hukuken Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi Aşırı Düşük Açıklaması Analiz Toplamu Teklif Tutarından Daha Düşük Olabilir Mi? Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi Aşırı Düşük İle İlgili Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  0,85 Oranında Kesafet Oranını’nın Uygulanması İle İlgili Danıştay Kararı (lt Kilogram Dönüşümü) Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.02.2023 tarihli ve E:2022/2359, K:2023/615 sayılı kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Paçal pozlara ilişkin analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesi hukuka aykırı olacak mıdır? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Paçal pozlara ilişkin analiz formatlarına ihale dokümanında yer verilmemesinde hukuka aykırılık teşkil edecek midir?Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Satış tutarı tespit tutanağında yer alan envanter defter tasdik tarihinin vergi beyanname döneminden sonra olması aşırı düşük açıklama sürecinde sorun yaratacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Envanter Defter Tasdik Tarihi Vergi Beyanname Döneminden Sonra Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi İhalesinde Aşırı Düşük Açıklamasında Tünel Delme Makinesi Nasıl Açıklanacaktır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Mıcır Naklı Analiz Girdisi İçin İdarenin Belirlediği Mesafeden Daha Kısa Bir Mesafe Kullanılabilir Mi? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklamasında Fiyat Teklifi Alınabilecek Konular

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Fiyat Teklifini Sunan Firmanın Yetkili Kişisi Tarafından İmzalanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku