1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilanço

  Banka Borçları Bilgisinin İncelenmesi İçin Merkez Bankası Kayıtlarının Da İncelenmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilanço

  2020 yılında gerçekleştirilen ihalede Aralık 2019 Yılı Bilançosu İhaleden Önceki Yıla Ait Bilanço Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilanço

  Bilançoda Zorunlu Olarak İmza Gerkemekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilanço

  Mali Yeterlilik Belgelerinin Vergi Dairesince Onaylanma Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilanço

  Bilanço veya bilançonun bölümlerinin, gelir tablosunun serbest muhasebeci tarafından da onaylanabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilanço

  Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Sunulmasında Süre Uzatımı Verilmesi Durumunda Bilanço ve Glier Tablolarının Hangi Yıllara İlişkin Sunulabilir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilanço

  Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri Hesabının 0 olması Hukuka Aykırılık Arzetmekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilanço

  Kurumlar Vergisi Beyanname Verilme Sürelerinin Uzatılması (Mayıs Ayına Sarkacak Şekilde) Durumunda İdarelerin Bilançolara İlişkin Değerlendirmeyi Nasıl Yapmaları Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilanço

  Yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin 0 (sıfır) olması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilanço

  Yurt Dışından Temin Edilen Bilanço ve Benzeri Bilgilere İlişkin Bilgilerin Türkçe Tercümesindeki Bilgiler Orijinalden Farklı Olması Durumunda

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilanço

  Gelir Tablosunda yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayı olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilanço

  Bilanço’da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayı olmaması durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku