1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerde Pay Defterinin Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Yer Almasına İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına Dair Uzun Bir Danıştay Kararı ve Dava Süreci A.Ş. Ler

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirkette Pay Defteri Ve Şirket Temsilcisi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketler Ortakların Durumuna İlişkin Standart Form Dışında Ortaklık Pay Defter Sunmak Zorunda Mıdırlar?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirkete Dair Pay Defterine Dair Teklif Ekinde Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerde Ortaklık Pay Defteri Hakkında

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Tek Ortaklı Anonim Şirketten Çok Ortaklı Anonim Şirkete Geçilmesine İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ortaklık Durum Belgesine İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ortaklık Pay Defteri Sunulmak ZorunLu Mudur? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerde İş Deneyim Belgesi Sahibi Ortağın Şirketin Yüzde 51’inden Fazlasına Sahip Olduğu Pay Defterinde Gösterilmesi Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerin Tüzel Kişilerde Ortaklık Durumunu Göstermek Amacıyla Ortaklık Pay Defterini Sunmamaları Hukuka Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Şİrket birleşmelerinde devrolan şirkette geçirilen %51 hisseye sahip dönemin devralan şirkette geçirilen dönemden sayılabilir mi?

  Devamını Oku