1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süresine İlişkin Olarak Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına Dair Beyanı İdarenin Belirlediği Son Günden Sonra Ancak İhale Komisyon Kararından Önce Sunulması Durumunda Geçerli Kabul Edilebilir mİ?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Dokümanın Bir Kaç Yerinde İhale Sürecinde Belge Verileceğine Yönelik Düzenleme Var İse Hangi Doküman Esas Alınacaktır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Dokümanında Sunulması Zorunlu Olan Bir Belge Ortaklık Durum Belgesinin Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süreleri Ve Geçici Teminatlara Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süreleri Ve Geçici Teminatlara Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklifle Birlikte Sunulacağı Açıkça Belirtilen Bir Belge Teknik Şartnamede Düzenlenmiş İse Durum Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik Şartnamede Belirtilen Evraklar İhale Aşamasında Sunulmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklık Durumunu Gösteren Son Durumu Belirtir Belge İhalede Sunulmak Zorunda Mıdır? Ticaret Sicil Gazetesinin de Sunulmuş Olması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Süresi İle İlgili Mahkeme Kararı

  Devamını Oku