1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet başvurusunda yer verilmeyen hususlar itiraze şikayet başvuru dilekçelerinde yer verilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyete Yönelik Şikayet Başvuru Süresi Ne Zaman Başlar?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşmenin İtirazen Şikayet Başvurusu Sonuçlanmadan İmzalanması İhale Sürecini Etkileyecek Bir Hukuka Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin İhale Öncesi Sebeplerle Feshedilmesi Durumunda Gelir Kaydedilen Kesin Teminat Hakkındaki Son Karar Danıştay Tarafından Mı Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Mı Değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamalarında sigorta fiyat teklifi ekinde herhangi bir teyit yazısına yer vermeyen davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  İhaleye Katılmak İçin Bayilik Lisansı İstenilmesi Sebebiyle Dava Açılmış Dava Açanın Ehliyetinin Olmadığı Gerekçe Gösterilerek Reddedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Devlet İhale Kanunu'na Göre İhale Edilen Bir İşte Odalar (Mimarla ve Mühendisler Odası Gibi)'ın Dava Açma Ehliyeti Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptal Kararına Karşı Başvuru Merci Bildirilmemiş İse Süre Zamanaşımı Söz Konusu Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin İptaline Yönelik Olarak Kaç Gün İçinde Dava Açılabilecektir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Usulüne Göre Tebliğ Edilmeyen Sözleşmeye Davet Yazısı Nedeniyle Geçici Taminatın Gelir Kaydedilme İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  Usulüne Göre Tebliğ Edilmeyen Sözleşmeye Davet Yazısı Nedeniyle Geçici Taminatın Gelir Kaydedilme İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Geçici Teminat

  Teklif Süresi Dolan İstekli Teklif Süresini Uzatma Talebi Tarafına Yapıldığında Uymakla Yükümlü Müdür? Bu nedenle geçici teminatın gelir kaydedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku