1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Yüklenici Kusuru Olmaksızın Araçların Çalışmaması Durumunda Yükleniciye Ödeme Yapılmayacağına Dair Düzenleme Hukuka Aykırı Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdare Tarafından Belirli Şartlarda Çalıştırılması Gereken Araçlar Sözleşme Öncesi Teslim Zorunluluğu İhale’nin İptaline Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kiralanacak Araçlarda Asgari Yıl Şartı Getirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kiralanacak Araçlarda Asgari Yıl Şartı Getirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Çift kabin tenteli kamyonetin panelvan statüsünde Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhale tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki süre ile işe başlama tarihinde belirtilen araçları bulundurmamanın sözleşmenin feshi nedeni olarak belirlenmesi ihalede rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı azaltacak mıdır? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhale tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki süre ile işe başlama tarihinde belirtilen araçları bulundurmamanın sözleşmenin feshi nedeni olarak belirlenmesi ihalede rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı azaltacak mıdır? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhale tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki süre ile işe başlama tarihinde belirtilen araçları bulundurmamanın sözleşmenin feshi nedeni olarak belirlenmesi ihalede rekabeti engellediği ve ihaleye katılımı azaltacak mıdır? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname’nin 4.1’inci maddesinde ihaleye konu araçların teknik özelliklerinin kontrolünün yapılabilmesi için yüklenicinin yazılı olarak başvuruda bulunmasından sonra idarenin bildireceği yerde sözleşmenin imzalanmasını izleyen 5 (beş) takvim gününde hazır edileceğinin belirtildiği, 4.4’üncü maddesinde ise “Muayene esnasında araç ve iş makinaları için idare oluru verilecek olup, idare oluru alamayan araç ve iş makinaları işin başlama tarihinden önce yüklenici’ye 1 (bir) defaya mahsus teknik şartnameye uygun nitelikte olanlar ile değiştirme hakkı tanınacaktır. Aksi takdirde eksik her bir araç ve iş makinası için hakediş düzenlenmez ve sözleşme bedelinin on binde 0,35‘i oranında cezai işlem uygulanacaktır.” şeklinde yapılan düzenleme ile yüklenici tarafından bahse konu hizmet alımı işinde kullanılması düşülen araç ve iş makinalarının teknik özelliklerinin şartnamede istenilen özelliklere uygun olup olmadığının inceleneceğinin belirtildiği, ancak söz konusu maddede bu incelemenin yüklenicinin yazılı olarak başvuruda bulunmasından sonra mı yoksa sözleşmenin imzalanmasını izleyen 5 (beş) takvim gününden sonra mı yapılacağının anlaşılamaması nedeniyle tereddüde yol açabilecek bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçların Teslimi İçin 10 Günlük Süre Yeterli Midir? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralama İhalesinde Teknik Şartnamede Çok Ayrıntıya Girilmesi Sorun Yaratacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçların öngörülen km den fazla km çalıştırılmaları durumunda ek bir ödeme olmayacağına dair düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku