1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Dilekçesinin Mesai Saatinden Sonra Kayıt Altına Alınması Durumunda Şikayet Tarihinin Nasıl Belirlenmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortakların İsimlerinin Teklif Dosyasında Yer Almaması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazen Şikayet Başvurusu Ne Zaman Başlar? (Danıştay Kararı da Var)

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Beton Harcının Aşırı Düşük Açıklamasında İstenilirken Beton Harcının Nerede Hazırlanacağının İdare Tarafından Belirtilmesi Zorunlu Mudur? İdare Bu konuda Kısıtlama Yapmaz İse İstekliler Nasıl Hareket Etmelidirler?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklamasında İdarenin Belirlemiş Olduğu Nakliye Mesafesinden Yakın Mesafedeki İki Ayrı Daha Yakın Taş Ocağının Mesafesi Hesaplanarak Açıklanması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesinin sahibi ve % 51 hissesine sahip ortağı olan emekli olmadan önce Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan bir başka daire başkanlığının ihalesine katılabilmesi (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşlerinde 3. Kişiden Alınan Fiyat Teklifleri İle Açıklanması Hukuka Uygunluk Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyetin Altında Teklif Sunan Tek İsteklinin Bulunduğu Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İhale kapsamında teklif edilen lineer akselatör cihazı ile dozimetri sistemleri için başka firmadan alınmış bayilik yetkisini gösteren üts kaydının sunulmamasına rağmen istekli firmanın sağlık hizmet sunucusu olarak üts kaydı ve üts envanteri kaydı olduğu, üts'de aktif gözükmesi hukuki olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak tekrarı ile belli bir sayıya ulaşması durumunda sözleşmenin 4735 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın feshedileceği hususu ile sözleşmenin bu şekilde feshedilebilmesi için gerekli olan aykırılık sayısına ilişkin düzenleme yapılmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir? (Danıştay Kararı da Bulunuyor)

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Bütün Tazminatların Yüklenici Tarafından Karşılanacağının Anlaşılması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir? (Danıştay Kararı da Bulunuyor)

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku