1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Matrah/vergi artırımında bulunulması nedeniyle tahakkuk eden vergiler ile özel usulsüzlük cezaları İhalelere katılmak İçin hukuki engel olacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Vergi Borcu Olmaması Kuralı Ön Yeterlilik Başvurusunda Mı? Yoksa İhale Tarihinde mi Geçerlidir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ihaleye girmek için hukuki olarak engel olacak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Özel usulsüzlük cezası, vergi borcu olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İhale tarihi itibarıyla yapılan sorgulamada çıkmayan ancak sonradan yapılan sorgulamada ortaya çıkan vergi borcunda idare nasıl hareket etmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu İhalelere Katılmayı Engelleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Özel Usulsüzlük Cezası İhalelerde Vergi Borcu Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Damga Vergisi borcu ihalelerde kesinleşmiş vergi borcu kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Ortak girişime ait sosyal güvenlik borçları isteklinin yeni ihalede kesinleşmiş borcu olduğuna dair değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Yapılandırılan Sosyal Güvenlik Prim Borçları Kesinleşmiş Borç Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Sosyal Güvenlik Borcuna Dava Açılmış Olması Kesinleşmiş Borç Olarak Değerlendirilmesini Engeller Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İhale tarihi itibarıyla vergi borcu olduğuna dair iddianın incelenmesi gerekli midir?

  Devamını Oku