1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Hakedişten Kesilen Vergilerin İdare Tarafından Geç Yatırılması Durumunda İhale Borcu İhaleye Katılmada Sorun Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Kesinleşmiş Vergi Borcunun Son Ödeme Tarihinin Haftasonuna Rastgelmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  GİB’in Sitesinden Alınan Vergi Borcu Yoktur Yazısının İçeriği Ve Sonucu

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İş Ortaklığına Ait Vergi Borcu Müşeterek Sorumluluk Doğurur Mu? Yeni İhalelere Girmek Konusunda Sorun Yaratır Mı?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Sosyal Güvenlik Belgesi Borcu Yoktur Belgesi Kurum İçi İç Yazışmalarla İlgili Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Vergi Borcu Sorgulaması Yapılırken ortaklığının vergi borcu bulunduğu hâlde “borcu yoktur” yazısı alabilmesinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorgulama yapılan intranet sisteminin teknik bir yetersizliği ya da sorunu sebebiyle mi, yoksa Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş ortaklığına ait vergi borcunu, hukuken iş ortaklığını oluşturan kişilerin müştereken ve müteselsil borcu olarak görmemesi nedeniyle intranet sisteminin bu şekilde çalıştırılması sebebiyle mi olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Matrah/vergi artırımında bulunulması nedeniyle tahakkuk eden vergiler ile özel usulsüzlük cezaları İhalelere katılmak İçin hukuki engel olacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Vergi Borcu Olmaması Kuralı Ön Yeterlilik Başvurusunda Mı? Yoksa İhale Tarihinde mi Geçerlidir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ihaleye girmek için hukuki olarak engel olacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Özel usulsüzlük cezası, vergi borcu olarak değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İhale tarihi itibarıyla yapılan sorgulamada çıkmayan ancak sonradan yapılan sorgulamada ortaya çıkan vergi borcunda idare nasıl hareket etmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu İhalelere Katılmayı Engelleyebilir Mi?

  Devamını Oku