1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Elektronik İhale

  Müteahhitlerin YAMBİS Kaydı İdare Tarafından Elektronik Ortamda Sorgulanabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Geçici Teminatın Bankaya İade Edildiği Gerekçesi İle Fotokopisinin Sunulması Yasak Fiil Ve Davranış Olarak Değerlendirilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Elektronik İhale

  Tek Ortaklı Anonim Şirket Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ortaklara Ait Kısımları Doldurmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda "Yöneticilere Ait Bilgiler" satırının doldurulup, "Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler" satırında herhangi bir beyana yer verilmemesi hukuka uygun mudur? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Elektronik İhale

  A.Ş. Lerde Ortakların Son Durumuna İlişkin Pay Defteri EKAP’a Yüklenmek Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Bir Sütunda Belirtilmesi Gereken Beyan Başka Bir Sütunda Doğru Olarak Verildi İse Nasıl Bir Sonuç Ortaya Çıkacaktır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlik bilgileri tablosunun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” başlıklı bölümünün “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” başlıklı kısmının “Ortaklar ve Ortaklık Oranlarına/Üyelere/Kuruculara Ait Bilgiler” satırında herhangi bir bilgi girişinin olmaması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet verecek midir? (L)

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Belgeleri Tablosunda Diğer Hususlar Kısmında Beyan Edilen Bilgiler Geçerli Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ortaklık Oranlarının Yanlış Gösterilmesi Esasa Etkili Bir Hukuka Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Elektronik İhale

  Aşırı düşük teklif sahiplerine gönderilen 19/08/2021 tarihli yazıyla aşırı düşük teklif açıklamasının ve uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfalarında sorgulanamayan belgelerin 27/08/2021 tarihine kadar sunulmasının istenilmesi durumunda aşırı düşük açıklaması sunmayan istekli geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede teklif mektubunun Yeterlik Bilgileri Tablosu'nun imza sirküleri kısmında belirtilen kişi tarafından mı imzalanmalıdır.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Anonim Şirkete Dair Pay Defterinin Sunulmaması Hakkında Karar

  Devamını Oku