1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşme İmzalamak İçin Davet Edilmesine Rağmen Aşırı Fiyat Artışlarını Gerekçe Göstererek Gelmeyen İkinci İstekli İhalelerden Yasaklanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İtirazen Şikayet Başvurusu Sonuçlanmadan Sözleşmeye Davet Edilen Ancak Sözleşme İmzalamadığı İçin Yasaklanan Firmanın Durumuna Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşmenin Öngörülmeyen Maliyetler Nedeniyle Feshi Durumunda ( Yüklenici Tarafından ) Yüklenici Yasaklanacak Mıdır? L

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşmeye Aykırı Harekette 2 Yıl Tavan Üzerinden Yasaklanması Hukuka Uygun Mudur? Yasaklanan Firmanın Yüzde 50’sinden Fazlasına Dair Ortaklık Yapılan Şirketin Yasaklanması Hukuka Uygun Olacak Mıdır? L

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde İhale Dokümanına Aykırı Hareket Eden İsteklinin Yasaklılığına Dair Açılan Davaya Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Yasaklık Olan Şirket Yetkilisi Vekaleten Başkaları Adına İhalelere Katılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sabit hat iletişim numarası veya kurumsal internet sayfası bilgilerinin aynı olması ihalenin her iki kısmına birbirlerine yakın tekliflerin peş peşe verilmiş olması hususlarının anılan isteklilerin irade birliği içinde örtülü hareket ettiklerine dair karine oluşturur mu?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  10 Günlük İhtar İfadesinden Nasıl Bir Yazı Anlaşılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Yasaklılar Sicilinde Yer Almamasına Rağmen Hakkında Soruşturma Olduğu Gerekçe Gösterilerek Teminatı Gelir Olarak Kaydedilen Kişinin Açmış Olduğu Davaya Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Hakedişleri Geç Ödeyen ve Sürekli Süre Uzatımı Vermeyen İdarenin Sözleşmeyi Feshi Sonrası Yüklenicinin Yasaklanmasına Yönelik İşlemi Hukuka Uygun Mudur? (L)

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Fotokopi Belge İle Damga Vergisinin Yatırıldığına Yönelik Belgenin Araştırılması Sonucu Belge Yanlış İse İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılıp Hakkında Yasaklılık İşlemleri Başlatılacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşme Hükümlerine Aykırı Olarak Davranıldığı Gerekçesi İle Yasaklanan Firmanın Açtığı Manevi Tazminat Talepli Dava L

  Devamını Oku