1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Yasaklılık Kararı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı Alındıktan Sonra İhaleye Katılanabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Teklif mektubunun aynı soy isim tarafından imzalanması ve geçici teminat mektuplarıının aynı kişiler tarafından alınan firmalar hakkında yasaklılık işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Firmaların Birbirlerinin Geçici Teminatlarını Satın Almaları Yasaklanmalarını Gerektirecek Somut Bir Delil Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Bir başka şirkette yüzde 1 lik ortaklık bulunan istekli firma hakkında yasaklılık kararı verilecek midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Firmaların Birbirinin Tekliflerini Bildiklerine İlişkin Somut Delil Gerektiğine İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Teklif mektubunun imzasız ve kaşesiz olması firmanın yasaklanmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhale tarihi itibarıyla hakkında kamu davası açılmış bulunan bir kişinin teklif mektubuna imza atmasında hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aynı İhaleye Biri Doğrudan Biri Dolaylı Olarak Teklif Veren İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhaleye iki adet teklif mektubu sunan isteklinin geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Ana dağıtıcı firma ile yetkili dağıtıcı firmanın aynı ihaleye girmesinde hukuka aykırılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşme imzalandıktan sonra yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu tespit edilen kişiler hakkında hangi Kanun hükümlerine göre ne gibi işlemlerin yapılması gerekir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Kriminal inceleme olmaksızın aynı ihaleye birden fazla teklif verildiğine yönelik teklif mektubundaki imzaların aynı kişiden çıktığı doğrultusunda işlem yapılabilir mi?

  Devamını Oku