1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan belgeler arasında ihale konusu işte kullanılacak 3 adet aracın kiralama giderini tevsik etmek amacıyla kullanılmış olması yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  En az 10 Günlük İhtar Yapılmadan Feshedilen Sözleşme Sonrası Gerçekleştirilen Yasaklılık İşlemi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhaleden 5 Gün Sonra Tutulan İhalede Teklif Zarfından 2 Adet Zarf Çıktığına Dair Tutanak Yasak Fiil Ve Davranış Olarak Değerlendiriilebilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Elektronik İhalede Geçici Teminatın Aslının İstenmesi Durumunda Sunmayan İstekli Yasaklanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İşi Tamamladığı Doğrultusunda İdareye Beyanda Bulunan Yüklenicinin Saha Kontrolü Sonrası İşi Tamamlamadığı Tespit Edilirse Sözleşmesi Derhal Feshedilip İhalelerden Yasaklanabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  2 Adet Teklif Mektubu Birisinin Ekinde Teklif Cetveli Bulunuyor Diğerinde Bulunmuyor İse Bu Durum İhalelerden Yasaklanma Sebebi Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Kamu İhale Kurulu Kararı Değerlendirme Sonrası Sözleşme Sürecinde Yasaklılığın Yürütmesinin Durdurulması Kararı Alınır İse Nasıl Karar Verilecektr?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Kamu İhale Kurulu Kararı Değerlendirme Sonrası Sözleşme Sürecinde Yasaklılığın Yürütmesinin Durdurulması Kararı Alınır İse Nasıl Karar Verilecektr?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhale sürecinde gerekli sorumluluklarını yerine getirmeyen idare nedeniyle yüklenimde sorun yaşanıyor ise sözleşme feshi sonrası yüklenici yasaklanacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında firma yetkililerinin tutuklandığı ve para hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle firma tarafından sözleşmeden kaynaklı problemlerin çözüme kavuşturulamadığı, yürütülen soruşturmanın resmî belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvetten kaynaklı olduğu gerekçesi ile firmanınn 2 yıl yasaklanması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sahte Fatura Kullanmak İle İlgili Gerekçe Gösterilerek Yasaklanan İstekli Hakkında Sahte Fatura Kullanmakla İlgili İddianame Düzenlemedi İse Yasaklanması Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  En az 10 Gün Süreli İhtarname Çekmeden Sözleşmenin Feshi Sonucunda İhalelerden Yasaklanma İşlemi Hukuka Uygun Mudur? L

  Devamını Oku