1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga Vergisinin İadesine Yönelik Açılan Dava

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Damga Vergisi

  Mahkeme kararı ile iptal edilen ihalelerin damga vergisinin iade edilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Damga Vergisi

  Noterde kalan sözleşme nüshası damga vergisine tabi midir?, davacının uhdesinde bulunan nüshanın damga vergisinin ödenmiş olduğu ve başkaca nüsha bulunduğuna dair bir tespit yapılmadığında cezalı damga vergisi tarhiyatı yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Damga Vergisi

  İhale kararı üzerine işin üstlenilmesinden sonra ihale makamınca 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre hesaplanıp işi üstlenen şirketten kesilerek veya alınarak vergi idaresine ödenen damga vergisi tahsilatının iptali veya tahsil edilen tutarın iadesi istemiyle işi üstlenen şirket tarafından vergi mahkemesinde dava açılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Damga Vergisi

  İhalenin İdare Mahkemesince İptal Edilmesi Durumunda Sözleşme Nedeniyle Damga Vergisi Doğmuş Olmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşmede yapımı taahhüt edilen iş, sözleşmede yer alan ebatlara göre m2 olarak belli olduğundan; Bakanlıkça ilan edilen yapı birim maliyet fiyatlarının sözü edilen m2 ile çarpılması suretiyle sözleşmenin ihtiva ettiği bedelin hesaplanması olanaklıdır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşmeden nisbi damga vergisi alınabilmesi için, metinde belli bir meblağ yer alması gerektiğinden; şirket birleşmesine ilişkin sözleşmede birinin sermayesinin diğerinin nominal sermayesi kadar artırılacağına ilişkin hükümde meblağ yer almadığından nisbi vergi alınamaz.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Damga Vergisi

  İş artışlarından sözleşme damga vergisi ve ihale karar damga vergisi alınabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga vergisinde vergiyi doğuran olayın gerekli prosedürün tamamlanması ve ihale kararının ihale makamınca imzalanması ile tekemmül ettiği; ihalenin sonradan, davacıdan kaynaklanan sebeplerle feshedilmiş olmasının vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmayacağı.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sulh hukuk mahkemesi kararıyla feshine karar verilen ihalede, satış sırasında düzenlenen tutanağın ispat edicilik vasfını kaybettiğinden bu kağıt üzerinden hesaplanarak alınan damga vergisinin iadesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Damga Vergisi

  Fiyat farkı tesbit tutanağının inşaat girdilerindeki artışların telafisine yönelik bulunduğundan damga vergisine tabi tutulamayacağı

  Devamını Oku