1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesinde Hukuka Aykırılık Taşıyan Konularda Uzman Görüşüne İhtiyaç Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesi Yapıldığı Gerekçesi Gösterilerek Kamu İhale Kurulu’nun Teknik Görüşe Göndermeden İtirazen Şikayet Başvurularını Reddetmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesinin İdarenin Sorumluluğunda Olduğu Gerekçesiyle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon İşleminin Tekrarlanması Gerekmediğine İlişkin Örnek Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon Teknik Görüş

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  İtirazen şikayet başvurusunun teknik bilirkişiye gönderilmeden doğrudan reddedilmesi işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesi Sonrası Yapılan İtirazen Şikayetin Teknik Bilirkişiye Dosyanın Gönderilmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesine İlişkin Olarak Teknik Görüş Alınması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesine İlişkin İtirazlarda Teknik Görüş İstenilmesine Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesi Yapıldığı Gerekçesiyle KİK’in Teknik Görüşe Göndermeden Karar Vermesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon Tutanağının İhale Komisyonu Üyesi Olmayan Bir Kişi Tarafından Düzenlenip Tutanağın İhale Komisyonu Üye Tarafından İmzalanması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon (Numne Değerlendirilmesi) Tutanağında Firmaların Hangi Sebeplerle Değerlendirme Dışı Bırakıldığı Belirtilmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku