1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuru Bedelinin İadesine Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerinin İadesi İçin Tüm İddialar Yönüyle Mi Haklı Olunması Gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Avukatların Baro Puluna Yönelik Eksikliklerinin İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuru Bedelinin İadesi İçin Tüm Gerekçelerden Haklı Olunmak Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyette Bulunması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet veİtirazen Şikayet Başvurularının Fiziki Olarak Yapılması Sürecin Hukuka Aykırı Olduğu Anlamına Gelecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Müdahilin, yanında katıldığı tarafın kanun yollarına başvurmaması halinde müdahil kanun yollarına başvurabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yaklaşık Maliyete Yönelk İtiraz Süreci Ne Zaman Başlayacaktır? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvuru Dilekçesinde Yer Verilmeyen Hususlarla İlgili İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulması Sorun Yaratacak Mıdır? (Yeni İçtihat)

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Ard Arda Verilen İptal Kararları Sonucunda Yeni Oluşan Kurul Kararlarına Dair Dava Sürecine Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Dokümanı Almayan Kişiler İhalenin İptaline Yönelik Başvuruda Bulunabilirler Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  E- Şikayet Başvurusunda Bulunurken Belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinde Faaliyet Konusu Alanda Çalışıldığına Dair Bilginin Yer Alması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku