1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale aşamasında sunulması gerekli olan belgelerde yüklenici ifadesi geçmesi sözleşme aşamasında sunulacağı anlamını getirir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik Şartname’de yemeklerden alınacak numunelere analiz yapılacağının düzenlendiği, ancak bir öğünde 4 farklı yemeğin yer aldığı göz önüne alındığında toplam kaç adet yemek üzerinden kaç defa analiz yapılacağının ihale dokümanında açıkça belirtilmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale Dokümanında Belirtilen Bölge Müdürlüğünden Alınmış Yetki Belgesinin Başka Bir İlden Alınması Durumunda Nasıl Karar Verilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Asgari ücret artışının beklenenin üzerinde olması durumunda personel sayısında azaltılmaya gidilebileceğine ilişkin düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin hazırlanması aşamasında bir belirsizlik oluşturarak tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyecek midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İş güvenliğine Dair Teklif Mektubunda Ayrı Bir Satır Açılması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Resmi tatillerde öngörülen çalışma teklif vermeyi güçleştirici bir durum mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Ameliyat, tetkik vb. sebeplerle yemek yemeyen hastalar için herhangi bir ödeme yapılmayacağının düzenlemesi işin yürütülmesinde ihtilaflara sebep olacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Hakedişlerin ödenmemesine rağmen yüklenicilerin maaşları ödemek zorunda olduğuna dair düzenleme hukuka uygunluk taşımakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhalede Çalıştırılacak Personele Üst Yaş Sınırı Getirilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Reklam Verilecek Alanların Büyüklüğü Ölçüleri Yerleri Belli Olmaksızın Hazırlanan Reklam Hizmeti İhalesi Hukuka Uygunluk Taşıyacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Bünyesindeki ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışma şartı ile başka bir gerçek ve tüzel kişide çalışamayacağına ilişkin şartın aranması gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanlarında teklif kapsamında sunulması gerektiğine dair düzenlemeler doğrultusunda mı hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku