1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dokümanları

  2429 sayılı Kanun'da sayılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinin son gününün cuma gününe denk gelmesi hâlinde cumartesi gününün de “genel tatil günü” sayılacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Yemek hizmet alım ihalesinde Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği Çerçevesinde Teklifler Hazırlanacaktır Şeklinde Bir Düzenleme Bulunmaktaysa Sonuçları Ne Olabilir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde "Ulusal güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı" olarak tanımlanan ve Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) ve başka terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen istekliler ile istekli tüzelkişinin kurucu, ortak, müdür, mümessil, vb. yetkili kişilerinden herhangi birinin; Rüşvet, Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik, İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya ihale mevzuatı ile ilgili herhangi bir suçtan bir cezaya mahkûmiyeti, (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları dâhil), mahkeme veya idari bir karar ile ihaleden yasaklı hale gelmesi hallerinde istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” düzenlemesi uyarınca geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Çed Olumlu Çed Olumsuz Belgelerinin İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Araçların “ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajlı araçlar” olduklarını gösterir belgelerin istekli tarafından teklif kapsamında sunulmadığı sebebine istinaden düzeltici işlem tesis edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında yer alan “Yüklenici, idarenin onayı olmayan hiçbir personeli çalıştırmayacaktır” hükmü hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmedeki “Projenin uygulanmasında arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan zorluklardan dolayı ilave getirilen makine, vinç vb. araçlar için herhangi bir hak talep edilemez.” hükmü hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Tip Sözleşme’nin 26 no.lu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların art arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almaması Hukuka Aykırı Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Pano içi elemanların sayılarının verilmemiş olması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dokümanları

  “Projenin uygulanmasında arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan zorluklardan dolayı ilave getirilen makine, vinç vb. araçlar için herhangi bir hak talep edilemez.” Düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  “Projenin uygulanmasında arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan zorluklardan dolayı ilave getirilen makine, vinç vb. araçlar için herhangi bir hak talep edilemez.” Düzenlemesi hukuka uygun bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Balıkesir-Susurluk Reşadiye Göleti Ve Sulaması Proje Yapımı İhalesinde Ziraat Mühendisi Çalıştırılmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku