1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmede 16’ncı Maddesinde Düzenlenen Cezai Yaptırımlar Kaynaklı İdare Mahkemesi Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmenin 16’ncı Maddesindeki Düzenlemelerin Çelişki Olup Olmadığı Doğrultusunda Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmenin 16’ncı Maddesindeki Düzenlemelerin Çelişki Olup Olmadığı Doğrultusunda Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik Şartnamede Yüklenicilerin Teklifleri İle Birlikte İhalede Belge Sunmaları Doğrultusunda Yer Verilen Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik şartnamedeki sigorta poliçeleri aslının sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edileceği” yönündeki düzenleme hukuka uygun bir düzenleme midir ?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmenin 16’ncı maddesinde “Yukarıda belirtilen aykırılık halleri dışında Teknik Şartnamede belirtilen diğer hususlara uyulmamasının tespiti halinde” doğrultusunda bir düzenlemeye yer verilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İstenilen belgelerin sözleşmenin yapılması esnasında idareye sunulmasının zorunlu olduğunun düzenlendiği madde düzenlemesi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İdari Şartnamede “Teknik Şartnamede Belirtilen Belgeler Teklifle Birlikte Sunulmalıdır” Tarzında Bir Düzenleme Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İdari Şartnamenin 7’nci Maddesi Uyarınca Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklilerin Tekraren Değerlendirmeye Alınmasına Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İşe başlama tarihine ilişkin olarak sözleşmenin imzalanmasından itibaren 120 gün içerisinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanacağı, işin süresinin 36 ay olduğunun belirtilmesi belirsizlik yaratan bir husus mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  idarece Sözleşme Tasarısı'nın 16.1.2. maddesinde "... bunların dışında yüklenicinin işin ifası sırasında ihale dokümanına aykırı davranışta bulunması ..." ibarelerine yer verilemsi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Kıdem Tazminatının Ödemelerinin Yüklenici Tarafından Karşılanacağına Yönelik Düzenleme Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku