1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede Doküman Almak İsteyenlerin İtirazen Şikayet Başvuruları KİK tarafından İncelenecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede ihaleye davetin ihaleden 3 gün önce gönderilmemesinde hukuka aykırılık arz etmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  İdare tarafından “Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin” zamanında (yeni yıldan önce) kullanılması nedeniyle ihalenin pazarlık usulü ile yapıldığı yönündeki gerekçesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  İdarece ihaleye davet edilmeyen ve doküman satın almayan isteklilerin, doküman satın alan başka isteklilerle iş ortaklığı kurarak ihaleye katılmaları mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  İstanbul’un hızla artan nüfusu ile gelişen ve değişen hizmet kategorilerinin doğurduğu ihtiyaç karşısında alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle bir an önce bitirilmesinin zorunlu olduğu ve uluslararası platformda üstlenilen organizasyonlar nedeniyle gerekli alt yapının tamamlanarak bir an önce uygulamaya geçilmesinin gerekli olduğu gerekçesiyle pazarlık usulü ihaleye çıkılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  İhalenin ikinci kez iptal edilmesinin idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması olarak değerlendirilip pazarlık usulüyle ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Meydana gelen sel felaketlerinde ağır hasar gören ve bundan sonra da su baskınlarının tekrar etmesi riskinin bulunması nedeniyle yeni bir rektörlük hizmet binası yapılabilmesi için pazarlık usulü ihaleye çıkılmasının mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalenin 1 İsteklinin Katılmasında Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Davet usulü ile gerçekleştirilen pazarlık usulü ile ihalede davet süresi ile ihale tarihi arasında en az kaç günlük süre olmalıdır? 15 günden daha az süre verilen haller kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalenin ilan yapılmadan gerçekleştirilmesi durumunda, davet metninde yer alan hususlarla ilgili şikayet başvurusu ne zaman başlayacaktır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede davet tarihinden önce isteklinin o ihale için teminat mektubu alması ihalede gizlilik ilkesinin ihlal edildiği anlamına gelmekte olup ilgili firmanın değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık usulü ile ihalede davet edilmeyen isteklinin davet edilen ve ihale dokümanı alan bir istekli ile iş ortaklığı yaparak ihaleye katılmasına mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku