1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Damga Vergisi

  Filistin'e Gönderilmek Üzere 26.000 Ton Un Alımı işine ilişkin olarak alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmeye ilişkin olarak damga vergilerinin hukuki durumu nedir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Varlık Yönetim Şirketinin Alacağına Mahsuben Sattığı Taşınmazda Tahsil Harcı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Damga Vergisi

  İhracat Karşılığında Yapılan Ödemeler Damga Vergisinden Muaf Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Varlık Yönetim Şirketleri İcrada Ticari Mal Satışında Tahsil Harcından Muaf Mıdırlar?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Labarotuar İhalesinde Farklı Testlerin Kabul Edilebileceğine Yönelik Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Katologa İlişkin İfadelerin Değerlendirilmesine Yönelik Danıştay Kararı L

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulan belgeler arasında ihale konusu işte kullanılacak 3 adet aracın kiralama giderini tevsik etmek amacıyla kullanılmış olması yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi Aşırı Düşük Açıklaması Analiz Toplamu Teklif Tutarından Daha Düşük Olabilir Mi? Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  İş Deneyim Belgesi Ve İlave İş Deneyim Belgesi Fiyat Fışı Unsur Olarak Belirtilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale İptali

  Sene Sonu Olması İş Yoğunluğu ve Ödemelerin Ertesi Yıla Kalacağı Gibi Sebeplerle İhalenin İptali Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  Kik kararı kaynaklı sözleşmenin feshi durumunda ihale kararı kaynaklı damga vergisi iade olacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  İhale İlanı ve Muammen Bedelinin Hesabına Dair İtirazlarda Dava Açma Süresi

  Devamını Oku