1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Dosyasında Sunulmayan İsteklilerin Ortakların TC Kimlik No’ları Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlanabilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İhaleye konu tıbbi cihazların kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, cihazların bakım ve onarımı ile yedek parçaların temin edilmesinin idarece belirlenen çerçevede gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik Teknik Şartnamede Düzenlemeler Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  İhale komisyonu kararının onaylanması halinde 5 günlük süre geçtikten sonra takdir yetkisine dayalı olarak ihalenin iptal edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun Düzenleyici İşlem Kararından Sonra Alınan İhale Komisyon Kararına Karşı Herhangi Bir İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulabilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Çayın Gramajları huşunda teknik şartnamede birbiri ile çelişen ifade olması durumunda nasıl karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Hastaların öğle/akşam yemekleri ve kahvaltıları ile diyet yemeklerinin dağıtımı servis hemşiresinin gözetiminde olacaktır. Yatan hasta yemek sayısı ödemesi ise her öğün yenilen (fiili) yemek sayısının servis sorumlu hemşiresi tarafından düzenlenen işlem tutanağına göre yapılacaktır." düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu maddenin belirsizlik yarattığı ve ihaleye teklif vermeyi engellediği, günlük yenecek yemek miktarının idare tarafından belirleneceğinin Teknik Şartname’de öngörüldüğü, belirlenen miktar üzerinden yüklenicinin yemek üreterek servis yapacağı, dolayısıyla idarece ürettirilen yemek miktarı kadar bedelin ödenmesine yönelik iddianın incelenmesi,

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklamasına Yönelik C30/37 Hazır Beton Harcı Açıklamasına Yönelik Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleye Doküman Satın Alp Teklif Veren İsteklilerin İtirazen Şikayet Başvuru Hakkı Var Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  Teklifler açıldıktan 2,5 ay sonra ihalenin iptali hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Teklif verildiği tarihte bir yıl için alınan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifinin ihale süresi ile çarpılması sonucu çıkan tutarla aşırı düşük açıklaması yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata Virgülden Sonra 2 Hana ve 3 Hane Olması Konusu

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alımında 50’den Fazla Personel Çalışıyor İse Engelli Çalışan Personel İçin Ayrı Bir Satır Açılması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku