1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yapım İşinde İş Deneyim Belgesi Yerine Sahte Fatura Kullanıldığı İddiası İle Sözleşmesi Feshedilen Firmanın Kesin Teminatıın Gelir Olarak Kaydedilmesinin Sonucu

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yasaklı Olan Firmanın Belgesi İle İhaleye Katılma (Sözleşme Aşamasında sorun) Sonucu Kesin Teminatın Durumu Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhaleye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair sahte evrak sunan isteklinin sözleşme aşamasında bu durumun ortaya çıkması durumunda kesin teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sahte Damga Vergisine Yönelik Belgelerle İhaleye Katılan İstekli Sözleşmesinin Feshi Durumunda Kesin Teminat Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Adli Sicil Belgesinde Edimin İfasına Kesin Karıştırma Suçu Olan Bir Kişi İle Sözleşme İmzalanması Sonucunda Sözleşme Sürecinde Farkedilirse Kesin Teminat Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale Dışı Bırakılması Gereken Firmanın Sözleşme İmzalandıktan Sonra Tespiti ve Sözleşmesinin Feshi Durumunda Kesin Teminatı İade Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale Dışı Bırakılması Gereken Firmanın Sözleşme İmzalandıktan Sonra Tespiti ve Sözleşmesinin Feshi Durumunda Kesin Teminatı İade Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu Maddesinde Yer Alan (Vergi Borcu Gibi) Hususların Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ortaya Çıkması Durumunda Sözleşme Fesih Sürecinde Kesin Teminat Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin Teminatlara Sözleşme Aşamasında Bloke Konulmasına İlişkin Davalar Nerede Bakılacaktır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Pilot ortağın iflâsı sebebiyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca idare tarafından sözleşmenin feshi hâlinde kesin teminat güncellenerek mi gelir olarak kaydedilecektir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciye İade Edilen Kesin Teminatın Geri İstenilmesine Yönelik Açılan Dava da 6183 sayılı Kanun Doğrultusunda Açılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Süresiz teminat mektubu istenebilir mi?

  Devamını Oku