1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyimin Sahte Olduğuna Dair İddiaya İlişkin Olarak İddianın Ayrıntılı İncelenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  TÜRKSAT A.Ş. Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin EKAP Kaydı Olmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Tarıma Yönelik (Hayvan Taşımacılığı) İş Deneyim Belgesi Hakkında Örnek Karar

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyimi Olarak Sunulan Sözleşmenin Eki Sözleşmelerde Ana Sözleşme İle Birlikte Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulan Sözleşmede Bedel Bulunmaması Durumunda Ancak Faturalar Sunulması Durumunda İlgili Belgeler İş Deneyim Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmede Birim Fiyattın Yer Almadığı Durumlarda İş Deneyim Belgesi Fatura Tutarları Üzerinden Hesaplanabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Elektronik Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti ihalesine "Akıllı ödeme sistemleriyle bütünleşik kampüs ve şehir kart uygulaması" işine ilişkin Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ile başvurulabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Yavru Şirket Bölünmesinde İş Deneyim Belgesinin Yavru Şirket Tarafından Kullanılabilmesi İçin Ana Şirketin O Faaliyet Alanından Çekilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Yurtdışından alınan iş bitirme belgesi üzerinde idareden çalışan personelin imzasının bulunması yeterli midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş deneyim belgesini hatalı olarak kaydeden idarenin sorumluluğu sebebiyle istekli firmanın değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Personel çalıştırılan işlerde iş deneyim belgesi olarak özel sektöre yapılan işlerin gösterilmesi durumunda sözleşme ve faturalar ile birlikte sözleşmeye konu işte çalışanlara ait Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinde düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekli midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel sektöre gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak sunulan faturaların toplamı istenilen iş deneyim tutarını sağlaması gerekli midir?

  Devamını Oku