1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Yerine Sunulan Sözleşme ve Faturalarda Fatura ve Sözleşme Bedeli Farklılığında Gizli Fiyat Farkı İddiası Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen İşler İle İlgili Olarak Faturaların Fazlalığı Gizli Fiyat Farkından Kaynaklanabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Sözleşmesine İlişkin Damga Vergisi İhale İlan Tarihinden Sonra Ödene Bilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş bitim Tarihinden Önce İş Bitirme Belgesi Düzenlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel sektöre karşı taahhüt edilen ve gerçekleştirilen bir işe ilişkin olup noter huzurunda imzalanan bir iş deneyim belgesinde, apostil tasdik şerhinin iş deneyim belgesini düzenleyen iş sahibi şirket yetkililerinin imza ve sıfatına yönelik değil de ilgili belgenin huzurunda imzalandığını beyan eden noterin imza, sıfat ve mührüne yönelik uyuşmazlığa dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Artışına Dair Fatura İle Gerçekleştirilen İşlerde İş Artışının Tamamı Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Ek Protokol Tek Sözleşme Olarak Belirlenen İş Deneyim Belgesinde Dahil Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Ana Sözleşme ve Ek Sözleşme İş Deneyim Olarak Sayılması Doğrultusunda Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Süre Uzatım Belgesi Aynı İşe İlişkin Sözleşmenin Devamı Olarak İş Deneyim Tutarına Eklenecek Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Devlet İhale Kanunu’na göre Alınmış Bir İş Deneyim Belgesi İş Deneyim Belgesi Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmeye Dayanarak Süre Uzatım Protokolleri Yeni Bir Sözleşme Olarak Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olup Olmadığı Nasıl Karar Verilecektir?

  Devamını Oku