1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Hizmetlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Değerlendirilmesinde Fatura Tutarı Sözleşmede Belirlenen Tutarı Geçebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Hizmetler İçin SGK Bildirgelerinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Hizmetler Doğrultusunda Sözleşmede Personel Çalıştırılacağına Dair Hüküm Bulunmamasına Rağmen İşin Niteliği Gerekçesiyle SGK Kayıtlarının Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Fatura ve Sözleşme Sunulması Durumunda Fatura Sözleşmeden Düşük Bedel İle Bitti İse Karşılıklı Bir Faturaya Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER İLE İLGİLİ OLARAK SGK KAYDI İLE İŞ YERİ ARASINDA UYUM OLMASI ZORUNLU MUDUR?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyimin Sahte Olduğuna Dair İddiaya İlişkin Olarak İddianın Ayrıntılı İncelenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  TÜRKSAT A.Ş. Tarafından Düzenlenen İş Deneyim Belgesinin EKAP Kaydı Olmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Tarıma Yönelik (Hayvan Taşımacılığı) İş Deneyim Belgesi Hakkında Örnek Karar

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyimi Olarak Sunulan Sözleşmenin Eki Sözleşmelerde Ana Sözleşme İle Birlikte Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulan Sözleşmede Bedel Bulunmaması Durumunda Ancak Faturalar Sunulması Durumunda İlgili Belgeler İş Deneyim Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmede Birim Fiyattın Yer Almadığı Durumlarda İş Deneyim Belgesi Fatura Tutarları Üzerinden Hesaplanabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Elektronik Ücret Toplama Sistemi İşletim Hizmeti ihalesine "Akıllı ödeme sistemleriyle bütünleşik kampüs ve şehir kart uygulaması" işine ilişkin Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi ile başvurulabilir mi?

  Devamını Oku