1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin Feshi Talebinin Reddedilmesine İlişkin Davalar Hangi Yargı Yerinde Görülecektir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin teslimatlarını imalat maliyetindeki artışlar ve hammade temin şartlarındaki zorluklar nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini bildirmesi üzerinde idarenin sözleşmeyi feshetmesi ve yükleniciyi yasaklaması hukuka uygun mudur? (L)

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Hangi Nitelikte Bir Yazı Fesih Öncesi İhtar Sayılır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme sürecinde yüklenicinin hisselerinin devri fesih için sebep olabilir mi? L

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme İhale Sürecinde Kesinleşmiş Hapis Cezası Olması Nedeniyle Feshedildi İse KİK’e Başvurulur Mu Yoksa Doğrudan Dava Mı Açılır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale Sürecinde Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunulduğu İddiasında Bulunan İsteklinin Sözleşmesinin Feshi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Muayene Sonrası İkinci Muayene Hakkı Tanınmayan İstekli Hakkında Yasaklılık Kararı Alınması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme İmzalandıktan Sonra İdare Kaynaklı Olarak Talep Edilen Malzemede Değişiklik Olur İse Ve Yüklenici Bu Talebi Karşılayamaz İse Sözleşme Feshedilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale Sürecinde Vergi Borcu Yoktur Yazısına İlişkin Evrakın Sözleşme Aşamasında Sahte Olduğu İddiasıyla Sözleşmenin Feshi Durumunda Hukuka Aykırı Olduğu İddiasıyla Dava Nerede Açılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin Feshine Dair İhtarname Gönderilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Projelerin geç onaylanması ve hakkedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımına hak kazanan yükleniciye sözleşmenin feshi ve yüklenicinin yasaklanması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmede İstenilen Teslimattan Daha Kaliteli ve Fonksiyonel Bir İkamesi Kullanılması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku