1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Kira Sözleşmesinde İdarenin Tek Taraflı Olarak Feshine dair Bir Düzenleme Bulunmamaktaysa Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin feshi sonucu iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale tarihi itibarıyla sosyal güvenlik borcu olan istekli ile sözleşme akdedilmesi halinde bu durumun tespiti tarihinde sözleşme feshedilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İçin Dava Açmadan Önce 4734 S. Kanun'un 55., 56. ve 57. Md.lerinde Öngörülen Sürecin (Şikayet ve İtirazen Şikayet) İşletilmesine Gerek Bulunmamaktadır.

  Devamını Oku