1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Normal Kahvaltı İle Diyet Kahvaltı’yı KArşılaşıran Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Öğün Üzerinden İhaleye Çıkılan Yemek Hizmet Alımında İş Artış Miktarının Hazırlanması Sorun Yaratacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Tesis mutfağında yemek çıkarmaya engel beklenmedik olumsuz durumlar oluşması sebebiyle mutfağın kullanılamayacak hâle gelmesi durumunda, hizmetin Muş ili merkez ilçesinde bulunan yükleniciye ait veya kullandırım sözleşmesi imzalanılacak bir mutfaktan sürdürülmesi gerektiği belirtilerek, söz konusu durumda hizmetin sürdürüleceği tesise ilişkin işletme kayıt belgesi, kapasite raporu ve kalite standartlarına ilişkin belgelerin sözleşme imzalandıktan sonra 3 iş günü içerisinde idareye sunulmasının öngörülmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Ramazan Menüsüne Yer Verilmemesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Günlük Yemek Sayısının İdare Tarafından Belirlenmesi ve Elektronik Kartta Belirtilen Tutar Doğrultusunda Ödeme Yapılması Şeklinde Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İdari Şartname’nin 7.7.6.1'inci maddesinde yer alan düzenlemeden TS 13075, TS 9433, TS 13811 ve TS COVİD-19 Güvenli Üretim ve Hizmet yeterlilik belgelerinin Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşması’nda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşması’nda yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi ve Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunluluğu getirilmiş olması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfak İçin İstenilen Belgelerin Ağır Aykırılık Hali Olarak Değerlendirildiğine Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak da belirlenmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teknik Şartname 7.38'inci maddesinde yer alan "Personel ve hastalar tarafından yenilen ve İdarenin muayene ve kontrol teşkilatı tarafından tespiti yapılan Öğün sayıları üzerinden yüklenici tarafından faturalandırma yapılacaktır. Her ne sebepten olursa olsun yemek yiyen kişi sayısında meydana gelebilecek azalma ve artmalar(miktarları ne olursa olsun) İdareye yükümlülük getirmez." Düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yedek Mutfağa Ait Sözleşmeler ve TS13027 ve TS8985 numaralı hizmet yeterlik belgelerinin talep edilmesi Hukuka Uygun Mudur? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yedek Mutfağa Ait Sözleşmeler ve TS13027 ve TS8985 numaralı hizmet yeterlik belgelerinin talep edilmesi Hukuka Uygun Mudur? (Danıştay Kararı)

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Ödeme İçin Turnikeden Geçen Kişi Sayısının Belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku