1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Asıl Üyenin Görevli Yedek Üyenin Ameliyat Olması Durumunda İhale Süreci Asıl Üyeyi Telefonla Arayarak Devam Ettirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyonunun Uzman Üyeleri Hakkında Farklı Bir Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale sürecinde ilk ihale komisyon üyelerinin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunun geç kurulması ihale sürecine etkisi olur mu?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İstekli tarafından sunulan ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığını ihtisas sahibi uzmanların değerlendirmesine ve neticesine göre karar alınmasına gerek var mıdır? İhale komisyonu haricinde uzman kişilerden görüş alınması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunun ara ve kesin incelemelerde eksiksiz olarak toplanması zorunlu olup, eksik üye ile gerçekleştirilen ara incelemelerden dolayı ihalenin iptal edilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunda yer alacak olan ihale konusu işin uzmanlarının niteliğine ve unvana ilişkin olarak bir açıklamanın yapılmamış olup şef unvanlı olarak ihale komisyonunda yer alan kişinin hastanenin makine, teçhizat ihalelerinin hazırlanması takibi ve sonuçlandırılmasında uzun yıllardır görevli bulunması nedeniyle ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilmesi hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisi İhale Komisyonuna Ait Olup Düzeltici İşlemin Usulde Paralellik İlkesi Gereği Aynı Komisyonca Tesis Edilmesi Gerekmektedir. Aksine hareket eden İhale Yetkilisi Hakkında soruşturma açılması hukuka uygundur.

  Devamını Oku