1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler İçin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınması Hukuka Uygunluk Arzedecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif açıklamalarında sigorta fiyat teklifi ekinde herhangi bir teyit yazısına yer vermeyen davacı şirket tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yakıt tüketimine ilişkin raporların, işin tekniğine ve doğruluğuna uygun hesaplama yapılmasının gereği olarak, kamu kurumu niteliğinde bulunan Makine Mühendisleri Odasından alınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Hizmet Alım İhalelerinde Telefonlar İçin İndirimli Fiyat Teklifi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  25 Ekiple Açıklanması Gereken Aşırı Düşük Açıklamasının 22 Ekiplede Yapılabileceği Doğrultusundaki Aşırı Düşük Açıklaması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklamasının Kamu İhale Kurulu’nun ihale komisyonu gibi inceleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İl Bazında Akaryakıt Fiyatları Açıklaması Yapılırken Nasıl Açıklanabilir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Sigorta Bedeli Açıklanırken Teyit Yazısının Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yemek Hizmetinde Aşırı Düşük Açıklamasına İlişkin Mahkeme KArarı

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Fiyat Teklifi Sunan İsteklinin Fiyat Teklifi Aldığı Firma Teklif Verdiği Alanla İlgili Faaliyet Göstermek Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  2 Haftalık Örnek Menüye Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklamasında Araçlara İlişkin Yakıt Giderinin Hesaplamasında Yetkili Servis Olduğuna Daire Belgenin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku