1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların Tümüne Ait TC Kimlik Numarası Bulunmuyorsa İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketler Faaliyet Alanları Dışındaki Bir Alanda Teklif Vermeleri Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinde Ortağa Ait TC Kimlik No’sunun Olmaması Hukuki Olarak İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Pay Defterindeki Oranların Bulunması Ortaklık Paylarının İhalede Sunulması İçin Geçerli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Olmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi’nde Bütün Ortakların Son Durumu Gösterilmesi Zorun lu Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Alanı Dışında İhalelere Katılınabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket ortaklarının tümünün TC Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinde ortaklığı son durumu göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların Son Durumuna Gösteren Belgenin Sunulmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirecek Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortakların son hisse durumlarının muhakkak ticaret sicil gazetesinde gösterilmesi ve zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Konusu Alan Dışında İhaleye Teklif Verilebilir Mi?

  Devamını Oku