1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Olmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi’nde Bütün Ortakların Son Durumu Gösterilmesi Zorun lu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Alanı Dışında İhalelere Katılınabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket ortaklarının tümünün TC Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinde ortaklığı son durumu göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların Son Durumuna Gösteren Belgenin Sunulmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortakların son hisse durumlarının muhakkak ticaret sicil gazetesinde gösterilmesi ve zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Konusu Alan Dışında İhaleye Teklif Verilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirketin Faaliyet alanında ihalelere katılmak bir zorunluluk arz etmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinin en son durumu gösteren şekilde sunulmuş olması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ön yeterlik şartnamesinde katılımcılardan istenmeyen ortaklık yapısına ilişkin belgelerin sunulmadığından dolayı istekli değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetelerinde ilgisine göre şirket ortakları, üyeleri ya da kurucuları ile yönetimde görevli bulunanların belirtilmesi gerektiği düzenlenmesine karşın ortaklara ait hisse oranlarının ve T.C. kimlik numaralarının gösterileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

  Devamını Oku