1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi Eksikliği Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif Zarfı İçersinde Sunulmayan Kendi Malı Olmaya İlişkin Bir Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilgi eksikliği kapsamında bir mahkeme kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Proforma fatura üzcerinde SMMM tarafından konulan ibarenin konulmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Anahtar Teknik Personele İlişkin Bilgiler Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilanço ve gelir tablosundaki oranların hatalı olması kaynaklı eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Turmob kaşesi tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İdari Şartnamede Sunulması Gerekli Belgeler Arasında Sayılmayan Ancak Teknik Şartnamede Sayılan Hususlar Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Fiyat tekliflerinin dayanağı olan tutanakların, son geçici vergi dönemi olan 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart dönemi ya da bir önceki vergi dönemi olan 2015 yılı Ekim, Kasım, Aralık dönemine ilişkin olarak düzenlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Aşırı düşük açıklamasında satış tutarı tespit tutanağının birinci sayfasındaki tarih (12.08.2016) ile ikinci sayfasındaki (03.10.2016) tarihin farklı olması tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İhale İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Banka Referans Mektubu Bilgi Eksikliği Kapsamında Düzeltilebilir mi?

  Devamını Oku