1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Şirketin Ortağı’na Ait TC Kimlik Numaralarının Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mii?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Şirketin Ortağı’na Ait TC Kimlik Numaralarının Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İsteklinin pilot ortağının ortaklarının tamamına ait T.C. kimlik numarasının sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Pilot Ortağın Yöneticilerinin TC Kimlik Numarasının Bulunmaması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Fotokopi olarak sunulan belge kabul edilebiilir mi? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Mali Müşavirin Faaliyet Belgesi Eksikliği Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif Zarfı İçersinde Sunulmayan Kendi Malı Olmaya İlişkin Bir Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilgi eksikliği kapsamında bir mahkeme kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Proforma fatura üzcerinde SMMM tarafından konulan ibarenin konulmaması bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif mektubu üzerinde TC Kimlik Numarasının yanlış yazılması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Anahtar Teknik Personele İlişkin Bilgiler Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Bilanço ve gelir tablosundaki oranların hatalı olması kaynaklı eksiklikler bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku