1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İhale Dosyasında Sunulmayan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevli” Başlıklı Belgenin Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Şirketin Ortaklarından Birinin TC Kimlik Nosunun Bulunmaması Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliği Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belgenin teklif dosyası ekinde sunulmamasının bilgi eksikliği olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin Sunulmaması

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin Sunulmaması Durumunda Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Denetim İçin Kullanılacak Araç çin Ekstra Bir Teklif Mektubunda Cetvel Açılması Hukuki Zorunluluk Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklık Durum Belgesinin Sunulmaması Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Şirket Ortaklarından Birisinin TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Yer Almaması Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklara Ait TC Kimlik Numaraları Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge “standart form KİK030.0/H” ve ekinde hazirun cetveli, karar defteri, imza sirküleri, ticaret sicil gazeteleri, imza beyannameleri ve ticaret sicili tasdiknamesi vb. belgelerin yer aldığı, pay defterinin sunulmamış olması tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belgenin İhalede Sunulmaması Hukuka Aykırılık Oluşturacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif Ekinde "Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" Nin Yer Almaması Sorun Yaratacak Mıdır? Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku