1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin İhale Öncesi Sebeplerle Feshedilmesi Durumunda Gelir Kaydedilen Kesin Teminat Hakkındaki Son Karar Danıştay Tarafından Mı Bölge İdare Mahkemesi Tarafından Mı Değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşme sürecine yönelik olarak yasaklılık haricinde ceza tutarına ve fesih sürecine ilişkin inceleme idare mahkemesi tarafından yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu İhale Kurulunun kararının iptali gerekçesiyle açılan dava da görevli yargı yeri neresidir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Aşırı düşük sorgulamasının hukuka aykırı gerekçesiyle açılan dava sonucunda alt Mahkeme tarafından ihalenin iptaline yönelik karar verilmesi durumunda aynı gerekçelerle Danıştay’da açılacak dava konusuz olacağından dava düşecektir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Mahkeme heyeti tarafından karara bağlanması gereken uyuşmazlık hakkında tek hakim tarafından verilen kararda usul ve hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Aynı tarihli işleme karşı aynı tarihte iki ayrı biri adli diğeri idari yargı yerinde dava açılması ve bu davaların da taraflarının, konusunun ve sebebinin aynı nitelikte olduğu anlaşıldığından, bakılan davanın derdest dava olması sebebiyle esasının inceleme olanağı bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Kamu ihale Genel Tebliği'nin iptali istenen maddesine karşı ayrı, kesinleşen ihale kararının hükmünü yitirdiği ve sözleşmeye davet gönderilemeyeceğine dair işleme karşı ayrı dilekçeyle dava açılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi işleminin iptali ve gelir olarak keydedilen teminatın reeskont faizi ile birlikte geri ödenmesi talebine yönelik olarak açılacak dava tek bir dilekçe ile açılacak dava değildir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Yasaklılık işlemlerine ilişkin başvuruların idare mahkemelerinin görev alanında olduğu hk.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sözleşmenin feshinden sonra kesin teminatın gelir olarak kaydedilmesi, 20 günlük para cezası ve yasaklılık işleminin iptali nedeniyle açılacak dava yeri adli değil idari yargıdır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Konya ilinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından tesis edilen işleme karşı açılacak dava Konya idare mahkemesidir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Açılan dava teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin işlemin iptali istemini içermesi durumunda iptal davası, gelir kaydedilen geçici teminatın faiziyle birlikte ödenmesi istemli dava ise tam yargı davası niteliği taşıyacaktır.

  Devamını Oku