1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İhalelerden Müsteşarın Yasaklamaya Yönelik Yetkisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun Yasaklılık İşlemleri Hakkında Değerlendirme Yetkisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Hakkında Kamu Davası açılanların İhalelere Katılmasına Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun Yasaklılık İşlemlerine İlişkin Olarak Değerlendirme Yapması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılığa ilişkin organik bağın nasıl olması gerektiğine ilişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun ihalelerden yasaklanmaya yönelik karar alma yetkisi bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılık İşleminin İptaline İlişkin Karar

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu'nun firmaların yasaklanması gerektiğine dair yaptığı değerlendirmeler hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılık Başlatılmasına Yönelik Olarak KİK’in yetkisi bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Yasaklılığın yürürlüğünün kaldırılması aşamasında ihalelere istekli firma olarak katılınabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İki firmanın teklif mektuplarının imzalarının aynı olması yasaklılık kararının alınmasına sebebiyet verecek midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu kendisine yasaklı firmanın ihaleye katıldığı doğrultusundaki şikayet başvurularını sadece EKAP üzerinden kontrol edip sonuçlandırması yeterli midir?

  Devamını Oku