1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Kur’a Çekimine Yönelik Olarak İtirazen Şikayet Başvurusu İçin Süre Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde isteklilerin akdettiği sözleşmelerin araştırılmasında isteklinin iş deneyim belgesini kullandığı şirketler içinde bir inceleme yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  İdareye yüklenimde bulunmayan isteklilere yüklenimlerinde her hangi bir sorun olmadığı gerekçesiyle puan verilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde yüklenimini eksiksiz yerine getiren isteklilere verilen 1 puan için yüklenimin bitmiş bir ihaleye ilişkin olması şart mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde ilan tarihinden itibaren geriye doğru son iki yıl içinde işçi ücretlerinin tam ve zamanında ödenmediğine ilişkin idarece tespit yapılmamış olması durumunda verilecek 1 puanın verilmesinde ihaleyi gerçekleştiren idareye yüklenimde bulunmayan istekliye puan verilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliğine ilişkin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet alım ihalelerinde; tekliflerin eşitliği halinde kullanılacak yöntemlerin yasal dayanağı olmadığından ve temel ilkelere, rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan, yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

  Devamını Oku