1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgeleri Hakkında TS Standartları İle İlgili Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgeleri Hakkında TS Standartları İle İlgili Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartnamede Yer Alan Yeterlilik Kriterleri Hakkında Danıştay’ın Bakış Açısı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Kapasite Raporunda Yer Alan Belgeleri İçeren Bir Başka Belge Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirtilen hususlarla ilgili olarak ihalede yeterlilik kriteri belirlenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhale Dokümanına İtiraz Edilmemesi Durumunda Yeterlilik Kriterleri Nasıl Değerlendirilmelidir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Pilot ortağın Hakim ortak olduğu şirkete ait hakediş faturalarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 14. fıkrasında belirtilen "kendi iş hacmi tutarı" kapsamında değerlendirilerek kabul edilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede istenilen belgelerin verilmediğine yönelik bir inceleme yapılması talebi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Katologda İşaretleme Yapılmaması Katoloğun İdare’ye Sunulmuş Olması İle Birlikte Düşünüldüğünde Nasıl Değerlendirmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirlenen bir yeterlilik kriteri sırf idari şartnamede belirlenmediği için uygulanmaması söz konusu olur mu?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlik kriterleri olarak gerçek ve tüzel kişi istekli tarafından serbest şehircilik faaliyetlerini sürdürdüğüne dair TMMOB Şehir Plancıları Odasından ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi aranılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik, imalat kapasitesi ve kalitesini belirlemek üzere gıda mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren, asgari teknik ve hijyenik şartları sağlamış istekliler arasından seçim yapılabilmesini temin etmek amacıyla idare tarafından gıda üretim izin belgesi veya gıda üretim izin sertifikasının aslı veya noter tasdikli suretinin istenilebilir mi?

  Devamını Oku