1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tazminat

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Ancak İptal Edilen İhale Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tazminat

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Ancak İptal Edilen İhale Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tazminat

  Şirket İle Hukuka Aykırı Bir Şekilde Sözleşme İmzalanmadığından Bahisle Açılan Davanın Sonucu. Tazminat Davalarında Vekalet Ücretinin Durumu

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tazminat

  Şirket İle Hukuka Aykırı Bir Şekilde Sözleşme İmzalanmadığından Bahisle Açılan Davanın Sonucu. Tazminat Davalarında Vekalet Ücretinin Durumu

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tazminat

  Hukuka Aykırı Yasaklanan İsteklinin Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Açmış Olduğu Dava Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tazminat

  Hukuka Aykırı Olarak Yasaklanan Firma İçinm 50.000,00 Tl Tazminat Tutarı Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tazminat

  Hukuka Aykırı Olarak Değerlendirme Dışı Bırakılan Firma Maddi Tazminat Talebinde Bulunması

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tazminat

  Sözleşmenin Fesih Sonrası Tekrar İmzalanması Sonucu Yoksun Kalınan Kar, Fazla Ödenen Personel Maaşı ve Sözleşmenin Tüm Bedeli Üzerinden Hesap Edilen Harçlardan Hangileri Alınabilecektir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tazminat

  Kamu İhale Kurulu Kararının İptali Sonrası Uğranılan Zarar İçin Açılan Bir Davanın Sonucu L

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tazminat

  Kamu İhale Kurulu Kararının Gereğinin Yapılmaması Durumunda %25 Müteahhitlik Karına Karşılık Maddi Tazminat İstenilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tazminat

  Yasaklılık Kararının Yanlış Olarak Tavandan Verilmesi Durumunda Manevi Tazminat Doğacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tazminat

  Kamu İhale Kurulu’nun Hatalı Kararına Karşı Tazminat Davası ve Vekalet Ücretine Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku