1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat Dışı Unsurlardaki Puanlamada Komisyon Tarafından Puanlama Hangi Kriterlerle Yapılacaktır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  İş Deneyim Belgesi Ve İlave İş Deneyim Belgesi Fiyat Fışı Unsur Olarak Belirtilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat Dışı Unsura Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  İhale ilan tarihi itibarıyla geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılan iş deneyiminin kalite ve teknik değer nitelik puanı olarak fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  Fiyat Dışı Unsur ve Yeterlilik Bilgileri Tablosu Hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  Sınır değerin üzerindeki ilk teklif sahibi isteklinin teklif fiyatı baz alınmak suretiyle sınır değerin üzerindeki ve altındaki isteklilerin teklif fiyatı puanlamasının ayrı ayrı hesaplanacak şekilde fiyat dışı unsur olarak öngörülmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Fiyat Dışı Unsur

  İhalenin gerçekleştirildiği ilde gerçekleştirilmiş bir işin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku