1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari Ücret Fiyat Farkı Kaynaklı Ödemenin Gerçekleştirilmeyeceğine Yönelik Düzenlemenin Olduğu İhale Dokümanında Fiyat Farkı Ödemesi Yapılmalı Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari Ücretteki Artışın Öngörülemez Olduğu Bu Nedenlede Dava Konusu İhalede Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesi Ve Bu Nedenle Ödenmesi Talebi

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İdare tarafından ihale dokümanı kapsamında toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artışlar sebebiyle fiyat farkı ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamasının söz konusu fiyat farkını ödemeyeceği anlamına gelmekte midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Günlük 3,33 TL hazine desteğinin hakedişlerden kesilemeyeceğine yönelik açılan davada, Maliye Bakanlığı yazısı idarenin iç işleyişine ilişkin olarak ele alınıp reddedilmiştir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale konusu işçilerin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği açık olduğu halde, fiyat farkı hesabında işçilik ağırlık oranı katsayısı olarak (a1) kullanılması gerekirken (a2) kullanılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku