1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Milyon Yerine Milon Yazılması Teklif Mektubunda Firmanın Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Rakamı Doksan Yerine Dolsan Yazmak İhalelerden Yasaklanmayı Gerektiren Bir Durum Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmaması Esasa Etkili Bir Hukuka Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda şirket ortaklarından birisinin TC Kimlik No'sunun Yazılmaması Diğer Belgelerde Yer Alması Doğrultusunda Düşünüldüğünde Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun imzasız ve kaşesiz olması firmanın yasaklanmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Standart Fiyatlar Üzerinden İndirim Yapılıp (İskonto) 0.01 TL teklif fiyatı verilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda telefon ve kıyafet giderleri için ayrı bir satır açılması zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Büro kurmak için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teknik şartnamedeki “Hizmetin ifası esnasında idare çalışmalara, görevlendirebileceği personel ile katılabileceği gibi hizmeti yürüten personelde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Yüklenici bu talebi 3 hafta içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür." Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale kapsamında yer alan Led ekran televizyonlar için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış bölüme yazılması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku