1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda şirket ortaklarından birisinin TC Kimlik No'sunun Yazılmaması Diğer Belgelerde Yer Alması Doğrultusunda Düşünüldüğünde Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun imzasız ve kaşesiz olması firmanın yasaklanmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Standart Fiyatlar Üzerinden İndirim Yapılıp (İskonto) 0.01 TL teklif fiyatı verilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda telefon ve kıyafet giderleri için ayrı bir satır açılması zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Büro kurmak için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teknik şartnamedeki “Hizmetin ifası esnasında idare çalışmalara, görevlendirebileceği personel ile katılabileceği gibi hizmeti yürüten personelde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Yüklenici bu talebi 3 hafta içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür." Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale kapsamında yer alan Led ekran televizyonlar için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış bölüme yazılması isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubundaki 1 Kuruş 'un altındaki teklifler hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu yuvarlama sonucu muhakkak 0.01 TL’ye ulaşılıyorsa yuvarlanan rakamdaki onbinler basamağındaki hata aritmetik hata olarak değerlendirilip isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet verir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklifinin virgülden sonra 2 ondalıklı basamak şeklinde yuvarlanması gerekirken 8 ondalıklı basamak olarak yazılması değerlendirme dışı bırakılma sebebi midir?

  Devamını Oku