1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Bu durumda, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firma ihale dışı kalmış ise de, ihale üzerinde kalanın teklifi de dahil bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşması karşısında, ihalenin iptali isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İhaleye katıldığı tarihte SSK prim borcu olması nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmayan ihale üzerine kalan kişinin ihale dışı bırakılması mümkün olup, anılan Kanunun 58. maddesi uyarınca ihalelerden yasaklama kararı verilmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tazminat

  Haksız yasaklılık işleminde dolayı şirket lehine uğradığı zarara karşılık manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu davası devam ederken, davacı şirketin Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihaleye katılması nedeniyle, davacılar hakkında 4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinin ( a ) bendi, 17. maddesinin ( e ) bendi ve 58. maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda alım yapılan firmaların mahiyeti ve alım fiyatı önemlidir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemi bir ihale olmadığından dolayı, ihale usulleri için getirilmiş kuralların doğrudan temin için uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku