1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Bu durumda isteklinin söz konusu prim borçlarıyla ilgili dava açtığı anlaşılmış olup, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca borcun kesinleşmiş prim borcunun bulunduğundan bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İstenen testlerin birden fazla isteklinin cihazında çalıştığı sonucuna varılmakla, ihalede tek bir firmanın işaret edilmediği gibi ihaleye katılım da engellenmemiştir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu ihale mevzuatında, ihalede rekabetin oluşması için, kaç geçerli teklif bulunması ile oluşan fiyatın yaklaşık maliyetin yüzde kaç altında olması gerektiğine ilişkin bir sınırlama ve oran yoktur.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale İptali

  Yasa koyucunun ihalelerde sağlanmasını istediği rekabet koşulunun tek katılımcı ile sağlanması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale İptali

  İl sınırları dahilinde daha önce yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu yönündeki soyut iddiaya dayalı olarak ihale iptal edilemez.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurumu'nun 4734 sayılı Kanun'da öngörülen görev ve yetkilerini kullanabilmesi ve Kuruma yüklenen görev ve fonksiyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, ancak, Kurul kararının sonucuna etkili olabilmesiyle mümkündür. İhale işlemleriyle ilgili mevzuata aykırılıkların "ilgili idaresine" bildirilmesi şeklindeki kararlar, sonuca etkili kararlar değildir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Ortak girişimin özel ortağının tek başına, ihaleyi yapan idareye ve davalı Kuruma şikayet/itirazen şikayet yollarına gidebilmesinin mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayete konu edilmeyen iddianın mahkeme tarafından dikkate alınmaması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Eşit muamele ilkesi gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Açıklamada yer alan giderlere ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygun olması yönünde herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada yol giderine ilişkin olarak resmi tarifenin kullanılmış olmasına rağmen, resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  İstekli ile YMM arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmaması aşırı düşük teklif açıklamasını geçersiz kılmaz.

  Devamını Oku