1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyum ortaklarının iş ortaklığı olarak kabul edilemeyeceğinden, elektromanyetik işlerini taahhüt etmeyen ortakların anılan kalemlere ilişkin de deneyim kazanacaklarının kabulü anlamına geleceği ve bu durumun deneyim belgelerinin fiilen yapılan iş karşılığında verilmesine ilişkin kurala aykırılık teşkil eder.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aritmetik Hata

  4 TL'lik aritmetik hata nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bu durumda ihale 2 milyon TL fazla bir meblağ ile başka bir istekliye bırakılacaksa isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Usulüne uygun tebligat yapılmadan sözleşme imzalamak için on günlük süre başlatılamayacaktır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik şartnamede öngörülen cep telefonu giderine idari şartnamede ve yaklaşık maliyet hesap cetvelinde yer verilmemesi yapılacak işin toplam maliyeti karşısında bir önem arz etmez ve teklif vermeye engel değildir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik şartnamede ilaçlama faaliyeti ile ilgili özel yetki belgesi aranması ve alınan tedbirler itibariyle önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edildiği anlaşılmakla ilaçlama gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Hesap cetvelinin 63 ve 64. sırasında yer alan demirlere ilişkin olarak, idarece istenilen aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birim fiyatları kullanılarak birim fiyat analizlerinin sunulduğu, bu nedenle davacının stok tespit tutanağı sunmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Diğer isteklilerin teklifleri ve ihale dosyasına sunulan bilgi ve belgeleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığı dikkate alındığında, itirazen şikâyet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhalenin iptal edildiğini bilmeyen isteklinin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun esastan incelenerek karar verilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşmede yapımı taahhüt edilen iş, sözleşmede yer alan ebatlara göre m2 olarak belli olduğundan; Bakanlıkça ilan edilen yapı birim maliyet fiyatlarının sözü edilen m2 ile çarpılması suretiyle sözleşmenin ihtiva ettiği bedelin hesaplanması olanaklıdır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşmeden nisbi damga vergisi alınabilmesi için, metinde belli bir meblağ yer alması gerektiğinden; şirket birleşmesine ilişkin sözleşmede birinin sermayesinin diğerinin nominal sermayesi kadar artırılacağına ilişkin hükümde meblağ yer almadığından nisbi vergi alınamaz.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İlanda bulunması zorunlu unsurlara ilişkin dahi olsa, Memişoğlu İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale dokümanını satın aldığı 17.03.2015 tarihinin, şikayete konu işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarih olduğunun kabulü gerekmekte olup, süre yönünden şikayetin reddi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuruda bulunabilmek için arana ‘istekli’ veya ‘istekli olabilecek’ sıfatının, ilan yapılmayan ve davet edilmeyenlere doküman satılmayan pazarlık usulünde kazanılması mümkün olmadığından, bu kişiler başvuruları hakkında Kamu İhale Kurumunun inceleme yetkisi bulunmamaktadır.

  Devamını Oku