1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayete konu edilmeyen iddianın mahkeme tarafından dikkate alınmaması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Eşit muamele ilkesi gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Açıklamada yer alan giderlere ilişkin teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygun olması yönünde herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada yol giderine ilişkin olarak resmi tarifenin kullanılmış olmasına rağmen, resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  İstekli ile YMM arasında tam tasdik sözleşmesi bulunmaması aşırı düşük teklif açıklamasını geçersiz kılmaz.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Maliyet tespit raporunun YMM veya SMMM yerine SM tarafından onaylatılmış olması Kamu İhale Genel Tebliği hükmüne uygun değildir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal alımlarında aşırı düşük teklif açıklaması istenilebilir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  İsteklilerin teklif edilen imalat miktarlarının idarece tespit edilen miktarlarla birebir örtüşmemesi olağan olduğundan, söz konusu uyuşmazlıkta metrajlardaki %10'luk sapma kabul edilebilir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı düşük tekliflerde yaklaşık maliyetteki metrajlar ile isteklinin belirlemiş olduğu metrajlar arasında farklılık olabilir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Maliyet/satış tutarı tespit tutanağının teklife ilişkin açıklamanın yapıldığı üçüncü sayfası dışındaki ilk iki sayfasındaki imza ve kaşe eksiklikleri 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi bağlamında tamamlatılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik şartnameye cevapların teklif kapsamında sunulması zorunlu yeterlik kriteri olarak öngörülmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca bu konudaki eksikliğin tamamlatılmasının da mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  4734 sayılı Kanunun 21/b maddesine göre çıkılacak ihalelere Kanunun temel ilkelerine uygun hareket edildiği nasıl anlaşılabilir?

  Devamını Oku