1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının hangi döneme ait olduğunun açık olarak gösterilmemesi hususu bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Analizlerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  İş deneyim belgesindeki geçici kabul tarihi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Banka referans mektubundaki bilgi eksikliği tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Yetkili satıcılık belgesi bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklık durum belgesindeki tarih eksikliğinin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Teklif tutarının %3'ü aşan kısmının iade edilmesi gerekmekte iken, geçici teminat olarak sunulan tutarın tamamının gelir kaydedilmesi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Geçici Teminat

  İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde geçerli TCMB Döviz alış kuru üzerinden ödenecektir ibaresi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Geçici teminat mektubunun kapsamında bir eksiklik doğurmayan bu şekli farklılığın geçici teminat mektubunun esasını değiştirecek nitelikte olmadığı açıktır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Davacının kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunması ihale dış bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesini gerektirmekte olup, sosyal güvenlik prim borcu olduğu hususunda tereddüt bulunmadığından ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Geçici Teminat

  Süresiz teminat mektubu istenmesi rekabeti ve ihaleye katılımı engeller.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Yeniden oluşturulan ihale komisyonunca isteklilere kapalı olarak gerçekleştirilen oturumda belge kontrol tutanağının yeniden düzenlenmesi suretiyle isteklilerden bazılarının ikinci tutanağa göre değerlendirme dışı bırakılmasının anılan ihalenin iptalini gerektir.

  Devamını Oku