1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İsteklinin yerli malı belgesinin değerlendirilerek fiyat avantajından yararlandırılması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  Tüzel kişilere tebliğin yetkili temsilcilerine yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  Faksla yapılan tebligatlarda faks yazısının gönderildiği tarihin bildirim tarihi olarak dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  İsteklinin faks numarası dışında farklı bir numaraya gönderilen faks yazısının geçerli olmaz.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tebligat Yöntemleri

  İsteklinin adresi dışında farklı bir adrese yapılan tebligatın geçerli olmaz.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Türleri

  Davet edilmeyenlere ihale dokümanı satılmaz düzenlemesine rağmen, davet üzerine gerçekleştirilen ihalelerde, davet mektubu gönderilmeyen ihale dokümanı satın almayan firmaların da ihaleye dahil edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerde, verilen teminatın tamamı değil, sadece % 3'lük kısmı gelir kaydedilir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Türleri

  Pazarlık yöntemine göre ihale yapılabilmesi için hukuken geçerli bir neden gösterilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Süresinden önce sözleşme imzalanması şikayet başvurusu yapılmasına engel teşkil etmez.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale dokümanına ilişkin yapılanı şikayet başvurusunun, ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale tarihinden üç iş günü öncesine kadar itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Sürelere uyulmadan imzalanan sözleşmeler şikayet başvurularını etkilemez.

  Devamını Oku