1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet alım ihaleleri kapsamında çalışan kişilerin, muvazaalı olarak çalıştıkları ispat edilirse, kadrolu işçileri yararlandıkları haklardan yararlanmalarının mümkün olup olmadığı, taşeron işçilere döner sermaye ilave tediye gibi ödemelerin yapılmasının mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatlarının, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, idarelerce ödenmesine yönelik kanuni düzenlemede, alt işverenlere yönelik rücu konusu düzenlenmediğinden, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre asıl işveren ve alt işveren birlikte sorumlu olacağından, 6552 sayılı Kanun döneminden sonra kıdem tazminatı ödenecek şekilde işten ayrılan kişilere ödenen kıdem tazminatlarında alt işveren olarak, ihale alan şirketlerin de sorumluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Hizmet ihalelerinde çalışan kişilerin haklı nedenle işten çıkartılması halinde, işçileri işe iadelerini gerektirecek bir durum bulunmamakta olup, idarelerin salt ihale makamı olması işten çıkartmayı haklı göstermemektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İşçi alacakları iflas sıra cetvelinde veya haciz sıra cetvelinde imtiyazlı alacak olarak kabul edilerek ilk sıraya konulur mu?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Hizmet alım ihaleleri eser sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, yoksa vekalet sözleşmesi kapsamında mı değerlendirilir?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektubunun süresinin dolması, nakde çevrilmemesi, ihaleli yapılan iş kapsamında idarenin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde, kesin teminat mektup bedelinden Sosyal güvenlik kurumunun (SGK) prim alacaklarının tahsil imkanını ortadan kaldırdığı belirgin olan idarenin, kesin teminat mektup bedelini ödeme sorumluluğu devam etmekte midir? Kesin teminat mektubu süresinin dolması, SGK karşısında idarelerin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Ücret hacizlerinde müstakbel alacakların haczedilebilmesi mümkün müdür? Borçlunun yüklenici olarak iş yaptığı kurumdaki beklenen hakedişlerine, alacaklarına, haciz konabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde yüklenici firmalar tarafından ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin idarelere, ihale yapanlara rücu edilebilmesi mümkün müdür? Yüklenici şirketler ödedikleri kıdem tazminatlarını idarelerden geri alabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhalenin bir firmada kalması amacıyla konuşmalar yapılması, ihalenin o firmada kalması gerektiğine yönelik dinlemeler ve bu yönde yapılan hareketler ihaleye fesat karıştırma kapsamında mıdır? Fiyatları etkilemek amacıyla anlaşma yolunun tercih edilmesi halinde, bunun inandırıcı ve her türlü tereddütten uzak ispat edilememesi beraat sonucunu getirir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Yapılmamış işleri yapılmış gibi göstermek suretiyle idareyi zarara uğratmak ve fazla hakedişler düzenlemek, muayene ve kabul komisyonlarında, kontrol teşkilatlarında bulunan kişilerin gerekli ölçüm ve incelemelerini yapmayarak firmaya fazla ödemede bulunulmasına neden olmak edimin ifasına fesat karıştırma suçu kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Yapım işlerinde proje ve sözleşme hükümlerine uygun yapılmayan imalatlar ile proje harici işlerin tespiti ve yapılmayan veya eksik işlerin tespiti edimin ifasına fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi? İhale dokümanına aykırı iş yapılması edimin ifasına fesat kapsamında mıdır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale dokümanlarında marka belirtilmesinin ve bilanço oranlarını sağlayamayan firmanın ihale dışı bırakılmamasının ihaleye fesat karıştırma suçu ile bağlantısı var mıdır? İhale yeterliğine sahip olmayan kişilerin ihale dışı bırakılmaması ihaleye fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku