1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme feshedildikten sonra yeni ihale ile feshedilen iş arasındaki bedelin hakedişten kesilnmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşmede birinci hakediş tutarı haricindeki hakediş bedellerinin yükleniciye ödeneceğine yönelik düzenleme varsa, ilk hakediş kapsamında yapılan işlerin bedellerinin talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Taşeron ödenmeyen alacakları için davayı hangi dayanaklarla açmalıdır ve inkar tazminatı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bilirkişi raporu, incelemeler, düzenlenen hakediş belgeleri ve yapılan işler çerçevesinde alacağı ödenmeyen taşeron alacak davası açabilir mi, faiz başlangıç tarihi ne zaman olur?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde inşaatın yapımı aşamasında kullanılan elektrik ve su bedelleri yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu bedellerin idarelerce ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Hakedişlerin ödenmesi SGK'dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi ve iskan izni alınmasına bağlanmadığından iş sahibinin yüklenicinin 5 numaralı hakediş bedelini geç ödemesi hatalıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  : Hakedişe dahil edilmeyen imalâtlar yönünden Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule göre ayrıca itiraza gerek olmayıp zamanaşımı süresince bu işlerin bedeli istenebilir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bilirkişi raporlarına göre dış cephede temperlenmiş cam yerine kısmi temperlenmiş cam kullanılmasında bir sakınca olmamakla birlikte, sözleşmeye göre temperli cam takılması gerektiğinden temperli cam ile kısmi temperlenmiş cam arasında fiyat farkı varsa bu farkın yükleniciden alınması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşmede birim fiyatı bulunan imalat için fazladan nakliye bedeli talep edilemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici ara ve kesin hakedişleri itirazsız imzalamış olduğundan idarenin isteğiyle daha pahalı malzeme kullandığı gerekçesiyle bir talepte bulunamaz.

  Devamını Oku