1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt işverenlik uygulamalarına yönelik kriterlerin ele alındığı önemli bir karardır. Hizmet alım ihaleleri ile iş alan firmalar alt işveren midir, asıl işveren alt işveren arasındaki muvazaa nasıl anlaşılır?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin meydana gelen zarardan hizmet alım ihalesini alan yüklenici ile birlikte asıl işveren olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yapım işi sözleşmelerinde, idareler asıl işveren olarak kabul edilip, işçilik alacaklarından dolayı sorumlu tutulabilirler mi? Yapım ihalelerinde idareler ihale makamı olarak mı, asıl işveren olarak mı kabul edilir? Karardaki karşı oy yazısı çok önemli olup, birçok açıdan konuya açıklık getirmektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarelerin asıl işveren olarak kabul edildiği hizmet alım ihalelerinde, idareler ödenmeyen işçilik alacaklarından dolayı sadece 3 ayla sınırlı olarak mı sorumludur?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı biçimde kurulması halinde iş akdinin feshi sonucuna bağlı olarak doğan alacaklarından muvazaalı işlemin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi gerçek işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşçiler tarafından sendikalara ödenen aidatlar bakımından asıl işverenin sorumluluğundan söz edilemez.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Hizmet alım sözleşmesine ekli teknik şartnameye göre personeli çıkarma veya değiştirme işlemi için idareden muvafakat alınacağı düzenlemesi sebebiyle idare ile yüklenici firma arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple feshin geçersizliği ve işçinin işe iadesi hk.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Kamu ihalelerinde işlerin alt işverene verilmesi mümkün olup, ihaleyi alan yüklenici firma güvenlik ihalesindeki işçilerin hak ve alacaklarından alt işveren sıfatı ile öncelikle sorumludur.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Belediye Kanunu hükümlerine göre ihale edilen ve belediye şirketlerinin ihaleleri aldığı işlerde çalıştırılan kişiler açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaa bulunduğu, işçilerin idare işçisi olarak kabul edilmesi gerektiği, belediye şirketlerinin ihalelere katılmasında temel ilkelerin zedelendiği hk.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt işverenin asıl işveren iş alması ve değişen alt işverenlere ait işyerlerinde çalışma hallerinde işyeri devri kurallarına göre sorun çözülmelidir. Değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş işçilik haklarını da devralmış sayılır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilere ödenen her türlü ödeme ve tazminatların yükleniciye rücu edilmesi halinde, söz konusu ödemenin kimin sorumluluğunda olduğuna yönelik tespitin yapılması gerekmekte, bu sebeple sözleşme düzenlemelerine bakılması gerekmektedir. Düzenleme olmaması halinde asıl işveren ve alt işverenin yarı yarıya sorumlu tutulması gerektiği kabulüyle karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşçinin ödenmiş olan tazminatlarından asıl işveren (idare) ve alt işveren(yüklenici) hangi oranda sorumludur. Bunun tespitinin öncelikle taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine, aynı sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkla ilgili verilmiş mahkeme kararları ve genel hukuk prensipleri dikkate alınarak bir sonuca gidilmelidir. Düzenleme olmaması halinde yarı yarıya sorumluluk kabul edilmelidir.

  Devamını Oku