1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilmedikçe kesin delil olarak kabul edilebilir mi? İmzalı bordroda yazılı fazla mesai tutarının, bordronun sahteliği ortaya konulmadıkça, ödendiği mi kabul edilir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Maaş bordrolarının işçiler tarafından ihtirazi kayıtsız imzalanması halinde, fazla çalışma yapıldığı öne sürülebilir mi? Hangi yöntemlerle bunun ispat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda tutulduğu hallerde, fazla mesai çalışmalarının bu kayıtlara dayalı olarak ispatlanması mümkün müdür? İhalelerde farklı firmalar nezdinde çalışan işçiler fazla mesai ve kıdem tazminatı alacağını kimlerden talep edecektir? Tanık beyanlarına dayalı fazla mesai istemi hangi hallerde gündeme gelir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Günlük çalışma saati günlük en fazla 14 saat olup, 24 saat çalışmalarda 11 saati aşan 3 saatin fazla çalışma olarak kabul edilmesi gerekir. Çalışma saatlerine yönelik önemli bir karar.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Rapor alınan dönemlere ilişkin olarak işçinin çalışmadığı günler tespit edilmeli ve eğer çalışmadığı günler varsa bu günlerin fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti hesabında dışlanması gerektiği gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin fazla mesai yapması halinde ödenen primin fazla mesai ücretini de kapsadığı ve bu sebeple mahsubu gerektiği gerekçesi isabetli değildir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Haftanın 6 günü 07.00 - 23.00 saatleri arasında 1,5 saat ara dinlenmesi ile çalıştığı kabul edilerek fazla çalışma alacağının belirlenmesi gerekirken, fazla çalışma süresinin haftalık 18 saat (günlük 3 saat) ile sınırlı tutularak yapılan hesaplama hatalıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Günlük onbir saate kadar olan çalışmalarda 1 saat, onbir saati aşan çalışmalarda ise 1,5 saat ara dinlenme süresi dikkate alınmalıdır. 12,5 saat çalışma için ara dinlenmenin 1 saat olarak kabulü hatalıdır. Fazla mesai hesabına yönelik önemli karar.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin eline geçecek fazla mesai alacağı hesap edilirken SGK primleri ile işsizlik sigortası primlerinin düşülmesi gerekir, düşülmeden yapılan hesaplama hatalıdır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Hafta tatili ücreti hüküm altına alınmışsa, fazla mesaisinin haftada 6 günlük çalışmaya göre hesaplanıp, bulunacak fazla mesai süresine davacının 7. gün yaptığı 7,5 saati aşan kısım eklenerek fazla çalışma ücretinin hesabı yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla mesai hesabında denkleştirme nedir, nasıl hesap edilir, hangi çalışmalar denkleştirmeye dahil edilmez, kararda uzun, açıklamalı ve kapsamlı olarak ele alınmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla mesai hesabı, süresi, hangi sınırlamalara tabi olduğu ve saat tespitlerine yönelik detaylı bir karardır.

  Devamını Oku