1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Yüklenici ile taşeron arasında imza edilen sözleşmeye, sözleşmenin taraflarca anlaşarak değiştirilebileceğine yönelik düzenleme konulması halinde, bu hükme göre işlem tesis edilebilmesi mümkün müdür? Taraflarca sözleşmede değişiklik yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Sözleşme maddeleri üzerinde yazılı ifadeler üzerine çizgi çekilerek yeni bir kelime yazılması halinde, yazılan yeni ifade geçerli kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Yüklenicinin proje değişikliği talebinin idare tarafından uygun görülmemesi ve neticesinde yüklenicinin idarece istenilen projeyi yapmak istememesi neticesinde teminatın gelir kaydedilmesi mümkün müdür firmaya yaptırım uygulanabilir mi? Yüklenici kendi istediği projeyi yapmak isteyebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Kamu düzeni haricinde, imza edilen sözleşmelere sonradan müdahele edilemez. İmza edilmiş bir sözleşmeye daha sonra çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, fiyat farkı vb. açıdan, müdahele edilmesi hukuki değildir.

  Devamını Oku