1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre uzatımı verilmesi halinde yükleniciye fiyat farkı ödeneceğine yönelik düzenlemenin olduğu hallerde, idareye verilen ödenmeyen fiyat farkına yönelik dilekçe hakedişe itiraz olarak ele alınabilir mi ve hakedişe itiraz edilmemesi halinde süre uzatımı için ödenecek fiyat farklarının talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmenin ihale tarihinden çok sonra imzalanması sebebiyle, ihale tarihindeki maliyetlerin arttığı gerekçe gösterilerek fiyat farkı talebinde bulunulması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İşin geçici kabul itibar tarihinde taraflarca anlaşmazlık olmayıp, bu tarihten sonra işin bittiği ve tamamlandığı iddiası ile sonraki bir tarihe kadar fiyat farkı talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale dokümanlarına Bakanlar Kurulu kararı ile müdahale edilmesi mümkün olamayacağından, fiyat farkı verilmeyecektir yazan bir ihalede Bakanlar Kurulu kararı olsa da ilave fiyat farklarının ödenmesinin mümkün olamayacağı ve alacak davasının reddedilmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Geçici kabul tutanağında yer alan geçici kabul itibar tarihi itibariyle işin bittiği ve teslim edildiğinin kabul edilmesi gerektiğinden bu tarihten sonraki dönem için fiyat farkı ödenemeyeceği.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin itiraz etmeden imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin itirazsız imzaladığı hakediş için sonradan fiyat farkı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenicinin kazı klası nedeniyle bedel artırım talebi fiyat farkı niteliğinde olup, sözleşmede fiyat farkı verilmeyeceği hükmü bulunduğundan bu talep kabul edilemez.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yüklenici sadece kesin hakedişe itiraz etmiş olduğundan kesin hakedişte hesaplanan fiyat farkını alabilir. İtirazda bulunmadığı geçici hakedişler için ise fiyat farkı talebinde bulunması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkına ilişkin Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı'nın mütalaası bağlayıcı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Sözleşmede ileride çıkartılacak kararnamelerin uygulanmayacağı veya yüklenicinin fiyat farkı istenmeyeceği yönünde hüküm bulunan hallerde Bakanlar Kurulu'nun, bu sözleşmelere müdahale edecek nitelikte kararname çıkarma yetkisi bulunmamaktadır. Yükleniciler arasında haksız rekabete yol açmamak ve objektif iyiniyet kurallarına aykırı olmaması amacıyla, fiyat farkı alamayacağını sözleşmeden kaynaklı olarak bilen bir kişiye Bakanlar Kurulu kararı ile fiyat farkı verilemez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı verileceğine yönelik sözleşmede hüküm olmaması halinde, yükleniciye fiyat farkı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku