1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Sorumluluk

  Sonradan verilen vekalet yapılan işlemleri geçerli kılar mı?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Sorumluluk

  Dere ıslahı, atıksu ve yağmursuyu kanalı inşaatı işinde meydana gelen taşkın sebebiyle ortaya çıkan zarardan özen borcu gereği yüklenici sorumludur. İş yapılırken sorumluluğun başka bir idarede olması yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, sözleşmenin ekleri arasında yer alan belgeler gereği de (All risk, özen borcu, projeye 15 gün içerisinde itiraz hakkı vb.) idareye sorumluluk atfedilemeyecektir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Sorumluluk

  Görevli idare elemanları tarafından fiyatların abartılı belirlenmesinde, hayali imalatlar yapılmasına sebep olunmasında, imalatların yüksek belirlenmesinde kusurlu oldukları ortaya konulursa ortaya çıkacak idare zararından bu kişiler sorumlu olacaklardır.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Sorumluluk

  Sosyal güvenlik borçlarından dolayı, 6183 sayılı Kanun 5510 sayılı Kanuna göre daha genel bir Kanun durumunda olup, öncelik özel Kanun hükümlerine tanınacağından, özel kanun niteliğinde olan 5510 sayılı Kanunun 88. maddesi karşısında, tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Sorumluluk

  Fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun tespiti için; öncelikle imzalanan belgelerin fazla ödemeye sebebiyet veren belgelerden olup olmadığının belirlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Sorumluluk

  İhale komisyonlarının yaklaşık maliyetin rayici yansıtıp yansıtmadıklarını araştırma sorumlulukları vardır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Sorumluluk

  İdare elemanlarının da yüklenici yanında müteselsilen sorumlu oldukları miktarlara göre hüküm kurulmalıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Sorumluluk

  Dava, ihale sonucu yüklenilen lise inşaatı işine ait sözleşme ile aynı okulun ikmal inşaatı işine ait sözleşmeden kaynaklanmıştır. Davada, her iki işten dolayı davalı şirkete fazla ödeme yapıldığı iddia edilerek bu miktar alacağın davalı şirketten ve sorumluluğu bulunan idare elemanlarından müştereken ve müteselsilen tahsili istenmiştir. Yasa ve yönetmelik hükümlerine göre; fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun tespiti için; öncelikle imzalanan belgelerin fazla ödemeye sebebiyet veren belgelerden olup olmadığının belirlenmesi gerekir. her bir görevli tarafından yapılması gereken işlemlerle yapılan işlemlerin karşılaştırılarak fazla ödemenin yapılmasında ve idarenin zarara uğratılmasında ihmal ve kusurlarının bulunup bulunmadığının, ihmal ve kusurları varsa sorumlu oldukları miktarın tespiti gerekir.

  Devamını Oku