1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Faiz

  Hakedişlerin hangi tarihlerde ödeneceğine yönelik olarak sözleşmelere konulan düzenlemeler kesin tarih olarak kabul edilip, temerrüt için dayanak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Faiz

  Yapım sözleşmelerinde idarelerin temerrüde düşürülmemesi ve kesin vadenin de bulunmaması hallerinde, faiz alacağı hangi tarihten itibaren başlar?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Faiz

  Yükleniciler tacir olduğundan dolayı kamudan alacaklarda yasal faiz yerine avans faiz yürütülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Faiz

  Yapım işlerinde ödemenin yapılma şekline yönelik sözleşmede yazılı olan düzenleme ödemenin yapılacağı yıl ve ayı kesin olarak belirtmediğinden, bunlar alacağın muaccel olacağı tarihi gösterir. Bu sebeple bu düzenlemeden vade farkı ödeneceği şeklinde sonuca varılması olanaklı değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Faiz

  Yapım işlerinde ticari faiz uygulanır, yasal faize göre hesaplama yapılmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Faiz

  Faize faiz işletilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Faiz

  Eser sözleşmesinden kaynaklı (Yapım işleri ve hizmet alımları) davalarda yasal faize göre değil ticari faize göre işlem yapılması gerekir.

  Devamını Oku