1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fazlaya İlişkin İmalat Bedelinde İspat Külfeti Kime Aittir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşme imzalandıktan sonra KİK kararını gerekçe göstererek sözleşmeyi fesheden idarenin bu davranışından dolayı, yüklenici firma zarar talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt işverenlik uygulamalarına yönelik kriterlerin ele alındığı önemli bir karardır. Hizmet alım ihaleleri ile iş alan firmalar alt işveren midir, asıl işveren alt işveren arasındaki muvazaa nasıl anlaşılır?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol bedelleri sigorta prim matrahına dahil midir? Bu kapsamda yükleniciler tarafından ödenen prim bedellerinin geri alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol yardımları sigorta primine esas kazanca dahil edilebilir mi, ödenmiş sigorta primlerinin yasal faiziyle birlikte sosyal güvenlik kurumundan geri talebi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde ödenen nakdi yemek yardımlarından kaynaklı, sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi gerekir mi? İhalelerdeki nakdi yemek yardımları için prim ödenmemesine yönelik şartlar nelerdir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  SGK ilişiksizlik belgesi getirildikten sonra kesin ve ek kesin teminatların tamamı iade edilecek olmakla birlikte, getirilen ilişiksizlik belgesinin hatalı olduğu, yüklenicinin taşerondan kaynaklı (yüklenicinin çalıştırdığı alt yüklenicilerden kaynaklı) SGK borcunun olduğu sonradan anlaşılan hallerde, teminatın tamamı iade edilebilir mi? Taşeronun sosyal güvenlik kurumuna borcundan dolayı yüklenicinin kesin teminatının tamamı iade edilmeyebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yapım ihalesinde alacağını temlik eden yüklenici firmanın sözleşme konusu işi yerine getirip getirmediği araştırılmadan, temlik alan kişinin idare aleyhine icra takibi yapabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakediş ödemeleri yapıldıktan sonra, hakedişe yönelik itirazların olduğu dilekçenin verilmesi, hakedişe itiraz dilekçesinin hakediş tarihinden sonra sunulması, hakedişe itirazın doğru yapıldığı anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Mahal listesinde ve pursantaj tablosunda olmayan bir imalatın, teknik şartnamede yeterli açıklaması da yoksa, uygulama projesinde yazılı işin yapılması halinde, yüklenici bu işi ilave iş olarak kabul edip idareden para talep edebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Gecikme cezasına itirazım var şeklinde hakedişlere yükleniciler tarafından yazılan ifadeler yeterli midir? Hakedişe itiraz hangi usulle yapılmalıdır?

  Devamını Oku