1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde ödenen nakdi yemek yardımlarından kaynaklı, sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi gerekir mi? İhalelerdeki nakdi yemek yardımları için prim ödenmemesine yönelik şartlar nelerdir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  SGK ilişiksizlik belgesi getirildikten sonra kesin ve ek kesin teminatların tamamı iade edilecek olmakla birlikte, getirilen ilişiksizlik belgesinin hatalı olduğu, yüklenicinin taşerondan kaynaklı (yüklenicinin çalıştırdığı alt yüklenicilerden kaynaklı) SGK borcunun olduğu sonradan anlaşılan hallerde, teminatın tamamı iade edilebilir mi? Taşeronun sosyal güvenlik kurumuna borcundan dolayı yüklenicinin kesin teminatının tamamı iade edilmeyebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yapım ihalesinde alacağını temlik eden yüklenici firmanın sözleşme konusu işi yerine getirip getirmediği araştırılmadan, temlik alan kişinin idare aleyhine icra takibi yapabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakediş ödemeleri yapıldıktan sonra, hakedişe yönelik itirazların olduğu dilekçenin verilmesi, hakedişe itiraz dilekçesinin hakediş tarihinden sonra sunulması, hakedişe itirazın doğru yapıldığı anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Mahal listesinde ve pursantaj tablosunda olmayan bir imalatın, teknik şartnamede yeterli açıklaması da yoksa, uygulama projesinde yazılı işin yapılması halinde, yüklenici bu işi ilave iş olarak kabul edip idareden para talep edebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Gecikme cezasına itirazım var şeklinde hakedişlere yükleniciler tarafından yazılan ifadeler yeterli midir? Hakedişe itiraz hangi usulle yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İdarenin meydana gelen zarardan hizmet alım ihalesini alan yüklenici ile birlikte asıl işveren olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulması gerekir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmet ihalelerinde, kullanılan elektrik ve su giderlerinin yüklenici tarafından karşılanması gerekir mi? Karşılanmayan elektrik ve su giderlerinin yükleniciden alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin kesin ve ek kesin teminat tutarları kadar bir meblağın hakedişlerden kesilecek olması halinde, söz konusu kesinti firmanın sonraki ihalesinden alacaklarından kesilebilir mi? Başka bir ihaledeki borcundan dolayı, hakedişten kesinti olabilir mi? İhale sürecinde ve sözleşme imzalanırken yasaklı olan ve henüz mahkeme kararı ile yasaklılığı sona ermeyen (Daha sonra idare mahkemesince yasaklılığı kaldırılmış olsa dahi) firmanın hatalı olarak sözleşme imzalaması halinde teminatları kadar hakedişten kesinti olabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Yapım işi sözleşmelerinde, idareler asıl işveren olarak kabul edilip, işçilik alacaklarından dolayı sorumlu tutulabilirler mi? Yapım ihalelerinde idareler ihale makamı olarak mı, asıl işveren olarak mı kabul edilir? Karardaki karşı oy yazısı çok önemli olup, birçok açıdan konuya açıklık getirmektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, sendika toplu sözleşme görüşmelerinden kaynaklı fiyat farkı talebinde, ihaleyi alan firmanın yetkilendirme tarihi ve işin süresinin bitimine 1 yıldan az bir zaman kalmasının etkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Firmaların aralarında anlaşması, ihalelere anlaşmalı teklifler sunması, söz konusu anlaşmanın telefon dinleme ve mesaj kayıtlarıyla kanıtlanması hallerinde ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu?

  Devamını Oku