1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol bedelleri sigorta prim matrahına dahil midir? Bu kapsamda yükleniciler tarafından ödenen prim bedellerinin geri alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek ve yol yardımları sigorta primine esas kazanca dahil edilebilir mi, ödenmiş sigorta primlerinin yasal faiziyle birlikte sosyal güvenlik kurumundan geri talebi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Hizmet alım ihalelerinde ödenen nakdi yemek yardımlarından kaynaklı, sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmesi gerekir mi? İhalelerdeki nakdi yemek yardımları için prim ödenmemesine yönelik şartlar nelerdir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Yemek bedeli ve vasıta yardımı alacağı hesaplanırken toplu iş sözleşmesinde de hüküm olduğu üzere çalışılan süreler üzerinden hesaplama yapılır, çalışılmayan süreler için yemek ve vasıta yardımı talep edilemez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Çalışılmayan süreler için yemek yardımı istenemez.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Taraflar arasında yol ve yemek bedeli ödeneceği konusunda yazılı bir akit bulunmamakta ise de dinlenen tanıklar davacının işverenin araçlarından yararlanarak işyerine gelip gittiklerini, kendilerine kumanya verildiğini doğruladıklarından davacının ayrıca yol ve yemek ücret alacaklarının hüküm altına alınması yerinde görülmemiştir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  Nakdi yemek yardımı yapılan hallerde, işçilerin idare yemekhanesinden yemek yemesi halinde, nakdi olarak ödenen yemek bedellerinin kesilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İşçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesi sözkonusu olamayacağından, bu hususun ücret hesabında dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku