1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Borçlanma ve Borç

  6736 sayılı Kanun kapsamındaki borç yapılandırmasından yararlanıp yararlanmadığı araştırılmadan verilen kararlar doğru mudur?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Açılacak davalarda yetki nedir ve yetki kuralları nelerdir? Kesin yetki kuralına yönelik belirlemenin olmadığı eser sözleşmesinden kaynaklı davalarda mahkemenin yetkisizliğine zamanında itiraz edilmemesinin sonuçları nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatından yükleniciler mi idareler mi sorumludur? Yüklenicilerin sorumluluğu sadece kendi dönemlerine mi ilişkindir? Yoksa tamamından sorumlu tutulmaları mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminatın iade koşulları nelerdir? Bu koşullar oluşmadan kesin teminatın iadesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Yüklenici ile taşeron arasında imza edilen sözleşmeye, sözleşmenin taraflarca anlaşarak değiştirilebileceğine yönelik düzenleme konulması halinde, bu hükme göre işlem tesis edilebilmesi mümkün müdür? Taraflarca sözleşmede değişiklik yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Eser sözleşmesine ilişkin alacak istemleri hangi mahkemelerde dava edilir? Alacaklının ikametgah adresinde açılan dava yetki yönünden doğru mudur?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Akdin, sözleşmenin, feshinde taraflardan bir tanesi haklı bulunduğu zaman, diğer tarafın konuyu temyiz etmemesi halinde bu durum taraflar için kesinleşmiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İş bu hakedişe itiraz ediyoruz, itirazi kayıtla ödeme kabul edilmiştir şeklinde, hakedişlere itiraz edilmesi yeterli midir? Bu şekilde yapılan hakedişe itirazlar bulunması halinde yüklenici alacak davası açabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmelerde feshin anlamı nedir? Sonuçları nelerdir?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme feshinin haksızlığına ilişkin açılacak davalar hukuki yarar yoksunluğundan reddedilir mi? Sözleşmenin haksız feshedildiğinin eda davası ile ortaya konulmasının mümkün olacağı hallerde, yüklenicinin alacak ve kayıp haklarını saklı tutması halinde sözleşmenin haksız feshedildiği ileri sürülerek dava açılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Faiz

  Hakedişlerin hangi tarihlerde ödeneceğine yönelik olarak sözleşmelere konulan düzenlemeler kesin tarih olarak kabul edilip, temerrüt için dayanak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre uzatımı verilmesi halinde yükleniciye fiyat farkı ödeneceğine yönelik düzenlemenin olduğu hallerde, idareye verilen ödenmeyen fiyat farkına yönelik dilekçe hakedişe itiraz olarak ele alınabilir mi ve hakedişe itiraz edilmemesi halinde süre uzatımı için ödenecek fiyat farklarının talep edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku