1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yoluyla yapılan, ihale yapılmaksızın ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşme imzalanmaksınız yapılan işlerin bedelleri ödenebilir mi? İdareye faydalı ve yararlı olmayan iş bedellerinin ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan teminle alınan koltuk, masa diye yazılan cinsteki ürünlerin serbest piyasada yüzlerce çeşidinin olup fiyatlarının da özeliklerine göre birbirinden oldukça farklı olabildiği bilinen bir gerçektir. Bilirkişi raporlarından o tarihte satın alınan malzemelerin tümünün cins, marka, kalite gibi unsurlarının tespitinin mümkün olmadığı anlaşıldığından davanın reddi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakla, davaya konu iş deneyim belgesinde yer alan 1.1.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arasında sanık İdris'in yetkilisi olduğu G... İnşaat Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. tarafından … Belediyesine doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığı araştırılarak karar verilmesi hk.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen mal alımlarında, alım yapılan firma hakkında iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceğine dair bir yasal düzenlemenin bulunmadığı, hatta firmanın istemi halinde bu belgenin düzenlenmesinin yasal zaruret arz ettiği anlaşılmakta olup, doğrudan temin yöntemi ile mal satışı yapılıp yapılmadığının ve yapılmış ise bu tarihler arasındaki satış miktarının 215.220,20 TL olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.

  Devamını Oku